ΦΠΑ

Πάνω από 700.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες καλούνται έτσι να υποβάλουν μέχρι και σήμερα 29/04 την δήλωση Φ.Π.Α.  ακόμα και αν ήταν κλειστοί και δεν είχαν ούτε 1 ευρώ τζίρο για ολόκληρο το α΄τρίμηνο της χρονιάς

Στόχος της πρότασης είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των κονδυλίων της ΕΕ που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος κατά την αντιμετώπιση κρίσεων

Απόρρητο Απόρρητο