Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η διαδικασία για τις αιτήσεις που αφορούν σε εγγειοβελτιωτικά έργα, σύμφωνα με την προδημοσίευση του Οκτωβρίου.

Σήμερα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, και υφυπουργός Γεώργιος Στύλιος, ανακοίνωσαν ότι εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση που υπάγεται στο πλαίσιο της Δράσης: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020».

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 40 εκατ. ευρώ και η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού (Δήμοι ή Περιφέρειες), ενώ θα χρηματοδοτηθούν έργα με προϋπολογισμό έως 2,2 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν σε βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 6 Μαΐου 2022 μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Ο.Π.Σ.Α.Α. (www.opsaa.gr/RDIIS).

Διαβάστε ακόμη

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για αναστολές συμβάσεων εργασίας και νέο «κούρεμα» της επιστρεπτέας λόγω «Όμικρον»

«Πληρώστε και 10 λεπτά για το πλαστικό ποτηράκι του καφέ σας»

Reuters: Την πόρτα για πρόωρες εκλογές στην Τουρκία ανοίγει ο Ερντογάν – Σε πτώση ξανά η λίρα