Σπήλιος Λιβανός

Υπεγράφη η σχετική ΚΥΑ από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό – Δυνατότητα ένταξης στα καθεστώτα ενίσχυσης για περισσότερες επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες

Από το Blue Economy Forum σημείωσε επίσης την ανάγκη διαφοροποίησης του εθνικού παραγωγικού μοντέλου που θα στηρίζεται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα μέσω της ορθής και βιώσιμης αξιοποίησης των φυσικών πόρων

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός δήλωσε ότι στόχος είναι η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του κόστους άρδευσης για τους αγρότες

Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μιλά στο newmoney για την ανάδειξη ενός brand που θα προσελκύσει νέους επισκέπτες στη χώρα μας και αναλύει τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα

Απόρρητο Απόρρητο