Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, εύκολα και ψηφιακά, χωρίς επίσκεψη στην εφορία, προβλέπει νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Εφόσον οι αρχικές δηλώσεις του φόρου μεταβιβάσεις έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myProperty της ΑΑΔΕ, και δεν έχει συνταχθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε οι τροποποιήσεις μπορεί να γίνουν ψηφιακά και με την ίδια διαδικασία.

Προσοχή όμως: Η δυνατότητα αυτή αφορά τις τροποποιητικές εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Συγκεκριμένα, μέσω του myProperty υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, οι οποίες αφορούν:

 Τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο με επαχθή αιτία (αγοραπωλησία), για την οποία υποβάλλεται κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβαλλόμενους

 Την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

 Τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σ’ αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

 Τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το 2023 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 396.755 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών, κληρονομιών, αριθμός αυξημένος κατά 73,5% σε σύγκριση με το 2022. Οι δε φόροι που βεβαιώθηκαν ψηφιακά σημείωσαν αύξηση 64% και ξεπέρασαν τα 601 εκατ. ευρώ.

Ιδιαιτέρα σημαντική διευκόλυνση είναι και η αυτόματη επικαιροποίηση του εντύπου Ε9 στις περισσότερες περιπτώσεις. Το 2023 σχεδόν 90.000 δηλώσεις Ε9 κατόπιν αγοραπωλησίας ακινήτων δηλαδή το 60% των δηλώσεων Ε9 εκδόθηκαν αυτόματα μέσα από το myProperty.

Διαβάστε ακόμη

Νομοσχέδιο – αιγιαλός: Πλατφόρμα για… καταγγελίες και διαγωνισμοί για παραλίες με «τιμές εφορίας»

«Green» sex: Έτσι θα έχετε μια φιλική προς το περιβάλλον σεξουαλική ζωή

Με υψηλή κερδοφορία η Aviareps Ηellas του Γιάννη Γρύλου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ