(last update: 00:06)

Σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας προχώρησε αργά το βράδυ της Παρασκευής ο Οίκος Moody’s, ο οποίος αναβάθμισε σε θετικό από σταθερό το outlook, ενώ διατήρησε Ba3 τη βαθμίδα.

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης επικαλείται την υψηλότερη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, το οποίο το αποδίδει στη βελτίωση της διακυβέρνησης αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τόσο στον τομέα της οικονομίας όσο και στον τραπεζικό κλάδο.

Στην έκθεση εκτιμάται ότι μαζί με τη συνεχιζόμενη δέσμευση για υγιείς δημοσιονομικές μετρήσεις που υποστηρίζονται από την εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων, η υψηλότερη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ θα συμβάλει σε σημαντική μείωση του χρέους της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης «Ba3» αντανακλά μια ισορροπία μεταξύ των βελτιώσεων που παρατηρούνται σε πολλούς τομείς του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας με συνεχείς προκλήσεις.

Ειδικότερα, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αγορών εργασίας θα υποστήριζαν υψηλότερη βαθμολογία.

Επιπλέον, η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους παραμένει πολύ υψηλή και υποστηρίζεται από τους επίσημους πιστωτές, με μελλοντικές βελτιώσεις και πλήρη επιστροφή στη χρηματοδότηση βάσει της αγοράς που συνεπάγεται τη διατήρηση μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια.

Ανάπτυξη έως 3% τα επόμενα δύο χρόνια

Στην αξιολόγησή του ο Οίκος εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας θα υποστηριχθεί από επενδύσεις, τόσο μέσω κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, αυτό σε συνδυασμό με τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και της δικαιοσύνης, είναι πιθανό να αυξήσουν την ανάπτυξη σε 2% έως 3% τα επόμενα πέντε χρόνια.

«Η Ελλάδα έχει ανακάμψει γρήγορα από την πανδημία και ξεπέρασε την ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας τη συνολική οικονομική ανθεκτικότητά της. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,9% το 2022, μετά από 8,4% το 2021. Η ισχυρή ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τον πολύ ισχυρό τουρισμό, την εγχώρια κατανάλωση και τις επενδύσεις. Η καλύτερη από ό,τι αναμένεται ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη θα υποστηρίξει την ανάπτυξη στην Ελλάδα», σχολιάζει.

Παράλληλα, η Moody’s εκτιμά ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να δει ώθηση στον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξής της περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως έως το 2030.

Σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό σε μέτρια αλλά θετικά επίπεδα, μόλις υποχωρήσει το τρέχον σοκ στις τιμές της ενέργειας, η Moody’s αναμένει αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ γύρω στο 4-6% τα επόμενα χρόνια, σε σύγκριση με κάτω του 2% και συχνά αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης τη δεκαετία έως το 2020.

Αναμένει βελτίωση της κερδοφορίας των τραπεζών

Σε ότι αφορά στις ελληνικές τράπεζες κάνει μία ανάλυση, στην οποία αναφέρει ότι μείωσαν σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) το 2021 και το 2022, κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων με το κυβερνητικό σύστημα προστασίας περιουσιακών στοιχείων («Ηρακλής») που βοήθησε στην εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών.

Το πρόγραμμα Ηρακλής εισήχθη στα τέλη του 2019 και έληξε επίσημα τον Οκτώβριο του 2022. Στο τέλος του 2022, οι συνολικές κρατικές εγγυήσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ανήλθαν σε 17,9 δισ. ευρώ (8,6% του ΑΕΠ).

Η Moody’s εκτιμά ότι ο μέσος σταθμισμένος δείκτης NPLs για τις τέσσερις συστημικά σημαντικές ελληνικές τράπεζες έφτασε στο 6,3% των ακαθάριστων δανείων τον Δεκέμβριο του 2022, υποδηλώνοντας περαιτέρω μείωση του δείκτη σε όλο το σύστημα, ο οποίος ήταν 9,1% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2022, σε σύγκριση με 49% τον Δεκέμβριο του 2016.

Τα περιθώρια και τα καθαρά έσοδα από τόκους των ελληνικών τραπεζών θα ωφεληθούν από υψηλότερα επιτόκια και τον νέο εταιρικό δανεισμό, που θα μετριάσει τον αντίκτυπο από τις πωλήσεις NPLs.

Αντίστοιχα, η Moody’s αναμένει βελτίωση της κερδοφορίας των τραπεζών, υποστηριζόμενη επίσης από υψηλότερα έσοδα από προμήθειες, συγκράτηση κόστους (ισορροπημένη από συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτομία) και μέτριες προβλέψεις για ζημίες δανείων τους επόμενους 12-18 μήνες.

Η βελτιωμένη κερδοφορία θα υποστηρίξει την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου των τραπεζών μέσω παρακρατηθέντων κερδών, παρά το ενδεχόμενο ήπιων πληρωμών μερισμάτων το 2024. Με τη σειρά τους, οι βελτιώσεις στη χρηματοοικονομική υγεία των τραπεζών θα τους επιτρέψουν να υποστηρίξουν την πιστωτική ανάπτυξη και την οικονομική δραστηριότητα.

Διαβάστε ακόμα

Οι «γαλάζιες καρδερίνες», ο Βαρουφάκης φουσκώνει, ο Πολάκης κόβει – Πώς η ΔΕΗ μπερδεύεται με τον ΟΤΕ, ο Κόπυ και τα καλώδια

Ολα όσα κάνουν το Petrus ένα εμβληματικό, “διαστημικό” κρασί με “αστρονομική” τιμή

Γουόρεν Μπάφετ: «Πρέπει να είστε άπληστοι όταν οι άλλοι είναι προσεκτικοί» – Επένδυσε $500 εκατ. μέσα στην κρίση