Οικονομία

Πάνω από 200 ΑΦΜ πήραν επιστρεπτέα με «μαϊμού» τζίρους

  • Στέλιος ΚράλογλουΔιόρθωση των αδικιών για εκείνους που αποκλείστηκαν αρχικά από το μέτρο - Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για τους 7 κύκλους χορήγησης δανείων

Πάνω από 200 ΑΦΜ που φαίνεται να έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή υποβάλλοντας «μαϊμού» τζίρους, αλλά και δικαίωση σε χιλιάδες ενστάσεις πολιτών που αποκλείστηκαν αρχικά από το εν λόγω μέτρο φέρνει η διαδικασία ελέγχου των 7 κύκλων χορήγησης των κρατικών δανείων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σκανάρουν αυτή την περίοδο τόσο τις εγκεκριμένες αιτήσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής όσο και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν προκειμένου να διορθωθούν οι όποιες αδικίες έχουν γίνει στη χορήγηση των κρατικών δανείων.

Είναι δηλαδή πολύ πιθανό πολίτες που αποκλείστηκαν αρχικά από τις ενισχύσεις να τις λάβουν εκ των υστέρων, εφόσον δικαιωθεί το αίτημά τους. Επί ενάμιση χρόνο είχαν απορριφθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο αιτήσεις χορήγησης επιστρεπτέων προκαταβολών και εκατοντάδες χιλιάδες δηλώσεις COVID για τις αποζημιώσεις ενοικίων. Ομως η ΑΑΔΕ έδωσε τη δυνατότητα, μέσα στο καλοκαίρι, να υποβληθούν ενστάσεις και για τις Επιστρεπτέες 3-7. Η αξιολόγηση των αιτημάτων έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Την ίδια ώρα, στο υπουργείο Οικονομικών συντάσσουν κατάλογο με περιπτώσεις καταστρατήγησης του μέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη οι ελεγκτικές αρχές έχουν καταγράψει πάνω από 200 ύποπτους ΑΦΜ. Είναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκε ΑΦΜ πεθαμένου από το 2019 ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σε περισσότερες από 20 αιτήσεις για τη λήψη ενισχύσεων. Υπενθυμίζεται ότι σε δειγματοληπτικό έλεγχο είχε εντοπιστεί κρεοπωλείο που ενώ για το 2019 είχε δηλώσει τζίρο 3.000 ευρώ, προκειμένου να λάβει την επιστρεπτέα προκαταβολή έκανε τροποποιητική δήλωση, με τον τζίρο του να φτάνει το 1,9 εκατ. ευρώ. Σε έναν τέτοιο τζίρο αναλογεί το ανώτατο ποσό της επιστρεπτέας, δηλαδή 100.000 ευρώ.

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι θα ελεγχθούν οι πλασματικές αυξήσεις τζίρου και όσοι έκαναν τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να λάβουν το κρατικό δάνειο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ελεγχθούν:

■  Το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.
■  Το ύψος του κύκλου εργασιών.
■  Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή αν γενικότερα δεν αποτυπώνουν ορθά την κατάσταση λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το πλαίσιο χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής:

■  Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία που θα τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
■  Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
■  Ολα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως του αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Εξάλλου, με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας, επιστρέφεται:

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

■ Το 1/4 (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
■ Το 1/3 (33,3%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
■ Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου του 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

■ Επιστρέφεται το 1/4 (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 (και είχαν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
■ Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 1/3 (33,3%).

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης:

■  To 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει το 1/4 (25%).
■  Το 39% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει το 1/3 (33,3%).
■  Το 33% θα επιστρέψει το 50%.

H ΑΑΔΕ αναμένεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου να αναρτήσει στο Taxisnet αναλυτικά τα ποσά που έχει λάβει κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας, καθώς και το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει στο κράτος προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν πλήρη εικόνα και να αποφασίσουν πώς θα αποπληρώσουν την οφειλή.
Σε αυτά θα αναγράφονται τόσο το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε όσο και εκείνο που πρέπει να επιστρέψουν εντόκως. Οι πληττόμενοι από την πανδημία που έκαναν χρήση του μέτρου έχουν δύο δυνατότητες αποπληρωμής:

■ Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2022.
■ Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που έχουν λάβει με επιπλέον κούρεμα 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος.

Διαβάστε ακόμη

Τέλος από το 2023 τα τεκμήρια διαβίωσης – Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

ΥΠΟΙΚ: Πρόσκληση στις τράπεζες για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης

Στέλιος Χατζηιωάννου: Η προσγείωση του Mr. Easy Jet