Οικονομία

Πυρόπληκτοι: Πληρωμές για αποζημιώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή

 • newsroom


Ποια στοιχεία απαιτούνται για την υποβολή αίτησης - Τι προβλέπεται για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών κάθε Τρίτη και Παρασκευή θα πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πυρόπληκτων οι προκαταβολές των αποζημιώσεων που έχουν εγκριθεί. Ήδη, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα arogi.gov.gr ξεπερνούν τις 1.500 με το σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσοδων (ΑΑΔΕ) να εγκρίνει διαρκώς και νέους δικαιούχους.

Ειδικότερα, οι πληγέντες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για τη χορήγηση:

 • Οικονομικής ενίσχυσης για κατοικίες και κτιριακές εγκαταστάσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής.
 • Οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής.
 • Οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών.

Για τη χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα έτη 2021, 2022 και 2023.

Επιδότησης προσωρινής στέγασης στην περίπτωση που η κύρια κατοικία έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης είναι η 30/9/2021, ενώ ειδικά, για την έγκαιρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του 2021 η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10/9/2021.

Τα στοιχεία που απαιτούνται για να υποβληθεί η αίτηση είναι:

 • Οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο ΤΑXISNET
 • Τα στοιχεία για το κτίριο που έχει πληγεί (διεύθυνση, χρήση, καταλληλότητα κτιρίου για χρήση κ.α.)
 • Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος (ΙΒΑΝ)

Όπως προβλέπει η απόφαση για τη Στεγαστική Συνδρομή, κατά την αίτηση, προσυμπληρώνονται τα ακίνητα (ενδεικτικά ΑΤΑΚ, περιγραφικά στοιχεία ακινήτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας, εμπράγματο δικαίωμα) από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από την τελευταία δήλωση Ε9, τα οποία ευρίσκονται στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021.

Ιδιοκτήτες – ενοικιαστές

Ο ιδιοκτήτης δηλώνει ποιά από αυτά τα ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές και ποια είναι η έκταση των ζημιών, έτσι ώστε να υπολογιστεί η πρώτη αρωγή και η αποζημίωση για την οικοσκευή.

Σε περίπτωση ενοικιαστών που μισθώνουν σπίτι, το οποίο υπέστη ζημιές ή ολοκληρωτική καταστροφή η Στεγαστική Συνδρομή εισπράττεται από τον ιδιοκτήτη, ενω εοι ενοικιαστες δικαιούνται αποζημίωσης για την κατεστραμμένη οικοσκευή. Τη διαδικασία υποχρεούται, όμως, να την κινήσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Για τις οικοσκευές μισθωμένων μακροχρόνια ακινήτων ή ακινήτων υπό δωρεάν παραχώρηση, για τα οποία έχει υποβληθεί Δήλωση Μίσθωσης, η χορήγηση γίνεται με βάση την αίτηση που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής για το ακίνητο αυτό, υπέχοντας σχετική υποχρέωση. Ο μισθωτής ή παραχωρησιούχος ενημερώνεται αυτοματοποιημένα την επόμενη ημέρα, προκειμένου να αποδεχθεί τη σχετική αίτηση και να συναινέσει στην επεξεργασία και διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων.

Όσον αφορά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται και Στεγαστικής Συνδρομής και αποζημίωσης για την οικοσκευή.

Το ύψος της ενίσχυσης για αποζημίωση οικοσκευής καθορίζεται ως εξής:

 • στο ποσό των 6.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για χρήση
 • στο ποσό των 4.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για χρήση
 • το ποσό των 2.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί ελαφρές βλάβες οι οποίες δεν την καθιστούν ακατάλληλη για χρήση.

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών με πλήρη κυριότητα ή περισσότερων του ενός επικαρπωτών, το ποσό ενίσχυσης επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας του καθενός. Σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ή ψευδούς δήλωσης από τον ιδιοκτήτη, η ΑΑΔΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Επιχειρήσεις

Για την πρώτη επιχορήγηση προς τις πληγείσες επιχειρήσεις, η οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

 • έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και λειτουργούν νόμιμα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,
 • έχουν υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις ως άνω πυρκαγιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, κινητές μονάδες στέγασης ζώων, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια, σε κατάσταση πτώχευσης ή σε εκκαθάριση από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 • δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε ακόμη:

Ανάλυση Goldman Sachs: Η καλοκαιρινή στασιμότητα και οι επενδύσεις της επόμενης ημέρας (γραφήματα)

Oι μεγάλοι παίκτες του real estate στρέφονται στα οικιστικά projects

Στο σφυρί το πρώτο ξενοδοχείο της Αθήνας (pics)