Οικονομία

Πλειστηριασμοί: Έτσι σώζεται η πρώτη κατοικία στα «ευάλωτα νοικοκυριά»

  • newsroom


Όσα ευάλωτα νοικοκυριά θέλουν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους πρέπει να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα, καθώς και να πληρούν τα κριτήρια

Την ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους  προς τράπεζες, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν τα «ευάλωτα νοικοκυριά», καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα της  Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους. Μέσα από την πλατφόρμα της ΕΓΙΧ προστατεύεται η πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες.

Πιο αναλυτικά, χιλιάδες οφειλέτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας θα μπορούν στο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού να λάβουν επιδότηση για πέντε έτη για τα δάνεια πρώτης κατοικίας, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. το σύνολο των οφειλών να είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ.

Β. το νοικοκυριό να είναι ευάλωτο, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή, να έχουν μειωθεί τα οικογενειακά εισοδήματα των μελών του νοικοκυριού και να μην διαθέτουν περιουσία υψηλής αξίας.

Πιο αναλυτικά:

1) Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που έχει υποθήκη/προσημείωση στην πρώτη κατοικία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 135.000 ευρώ, προκειμένου για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως του ανώτατου ποσού των 215.000 ευρώ ανά πιστωτή.

2) Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων ως εξής:

α) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των τελευταίων έξι μηνών πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τους αντίστοιχους έξι προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

  • για ποσά έως 1.000 ευρώ μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%.
  • για ποσά μεγαλύτερα των 1.000 ευρώ μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%, όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.

β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, των οποίων τα έσοδα του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές φορολογικές δηλώσεις.

γ) Σε περίπτωση εποχικής απασχόλησης ή δραστηριότητας, συγκρίνονται οι αποδοχές ή τα έσοδα του τελευταίου ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, προκειμένου να εντοπιστεί η μείωση. Ως «εποχική» νοείται η απασχόληση ή δραστηριότητα που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων, οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε, χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους.

Γ) Ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.

Σε περίπτωση που το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη προς χρηματοδοτικούς φορείς, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία είναι ενήμερο, εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μία βεβαίωση ενήμερων οφειλών, προκειμένου να εκκινήσει η καταβολή της επιδότησης. Στην περίπτωση δε, ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγείται η ρύθμιση αυτών και εν συνεχεία καταβάλλεται η επιδότηση.

Διαβάστε ακόμη:

Έλληνες εφοπλιστές σε θέση μάχης – Ποιοι επενδύουν και πού

Πλειστηριασμοί: Στα αζήτητα η «συστάδα» με τις 14 βίλες στη Μύκονο

Τι αλλάζει στην κτηματογράφηση και πώς επιταχύνονται οι διαδικασίες