Οικονομία

Πώς θα παρακρατείται η εισφορά αλληλεγγύης από μισθούς και συντάξεις

  • Κωστής Πλάντζος


Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ διευκρινίζει πως εξαιρούνται της παρακράτησης υπερωρίες και έκτακτες αμοιβές

Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ διευκρινίζει πως εξαιρούνται της παρακράτησης υπερωρίες και έκτακτες αμοιβές

του Κωστή Πλάντζου

Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης μονιμοποιήθηκε από πέρυσι και επισήμως πλέον σαν επιπλέον φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα, αλλά στο υπουργείο Οικονομικών ακόμα προσπαθούν να εξηγήσουν πώς θα παρακρατείται από μισθούς και συντάξεις.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επισημαίνεται ότι:

– σε μισθούς και ημερομίσθια, γίνεται «στην πηγή» παρακράτηση και για φόρο εισοδήματος και για εισφορά αλληλεγγύης, επί των τακτικών αποδοχών που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Δηλαδή παίρνουν τα λεφτά τους προ-φορολογημένα, πριν την τελική εκκαθάριση φόρου που γίνεται την επόμενη χρονιά.

– για μια σειρά «έκτακτων» ή άλλων αποδοχών όμως, οι οποίες δεν συνεκκαθαρίζονται με τον μισθό ή τη σύνταξη, η είσπραξη της εισφοράς αλληλεγγύης γίνεται με την τελική εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων και όχι «στην πηγή» την στιγμή που καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα η νέα εγκύκλιος (ΠΟΛ 1052/2017) του Διοικητή της ΑΑΔΕ κυρίου Γιώργου Πιτσιλή, δίνει απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα υπηρεσιών και εργοδοτών, ξεκαθαρίζοντας τα εξής:

1ον: Γενικά, για τις τακτικές αποδοχές:

– Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται κάθε χρόνο στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος. Για να υπολογιστεί η παρακράτηση, γίνεται άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.

– Παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης γίνεται από τους εργοδότες ή από τα ασφαλιστικά ταμεία που καταβάλλουν κύριες συντάξεις όπως η παρακράτηση φόρου εισοδήματος (με διαφορετική κλίμακα φυσικά). Απθροίζονται τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι συνταξιούχοι, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία.

– Εξαιρούνται και δεν διενεργείται παρακράτηση στα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και άνω.

2ον: Ειδικά για έκτακτες αμοιβές και υπερωρίες

– Εξαιρούνται και δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεκκαθαρίζονται με τις τακτικές αποδοχές.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στις αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα καθώς και κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή εφάπαξ παροχές, που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα, πέραν του μισθού, από την ΑΑΔΕ διευκρινίστηκε ότι εφόσον δεν συνεκκαθαρίζονται μαζί με τις τακτικές αποδοχές, στις αμοιβές αυτές δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα αυτά, με την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών.

– Αντιθέτως για τα εισοδήματα αυτά ισχύει παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών με συντελεστή 20%.

Συγκεκριμένα, σχετικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από την ΑΑΔΕ διευκρινίστηκε ότι στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται ο μισθός, ή η σύνταξη και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (π.χ. επιδόματα), εφόσον καταβάλλονται τακτικά και συνεκκαθαρίζονται μαζί, στην ίδια μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό.

Διευκρινίστηκε επίσης ότι στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή εφάπαξ παροχές, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό των αμοιβών «εκτάκτων» αμοιβών αυτών.