Τη νέα ρύθμιση με τις έως και 72 δόσεις για τα χρέη της ενεργειακής κρίσης, όπως την αποκάλυψε το ΘΕΜΑ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αφορά όχι μόνον όσους έχασαν τις δόσεις τους και είναι ληξιπρόθεσμοι, αλλά ακόμα και τους πιο συνεπείς, που πληρώνουν ως τώρα ανελλιπώς όλες τις δόσεις των οφειλών τους. Τους δίνεται η δυνατότητα να εντάξουν και νέες οφειλές από το 2021 και μετά την πανδημία.

Για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή/και είχαν ρυθμισμένες υποχρεώσεις την 1η Νοεμβρίου του 2021 και συνέχισαν να τις εξυπηρετούν αλλά δημιούργησαν νέες οφειλές δημιουργείται ένα νέο σχήμα.

Οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 δόσεις με το επιτόκιο που ισχύει στις 12 δόσεις ή σε 72 δόσεις με το επιτόκιο που ισχύει στις 24 δόσεις.

Μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες πάγιες ρυθμίσεις εφόσον αυτές περιλαμβάνουν νέες οφειλές (από 1η Νοεμβρίου του 2021).

Επιπλέον, για ληξιπρόθεσμες οφειλές από την 1η Νοεμβρίου του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023 που οι οφειλέτες είναι ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, δίνεται δυνατότητα να υπαγάγουν και αυτών στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Επιπλέον, αν την 1η Νοεμβρίου του 2021, υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων την οποία μεταγενέστερα απώλεσαν και ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές, δύνανται να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων. Ταυτόχρονα, εντός μηνός από την υπαγωγή των νέων οφειλών στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, οι οφειλές της απολεσθείσας πάγιας θα ενταχθούν εκ νέου στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος:

  • εισάγεται νέα ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων για τους συνεπείς φορολογούμενους,
  • αφορά όσους την 1η Νοεμβρίου του 2021, δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 120 ή 72 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις.
  • στο πεδίο της νέας ρύθμισης των 36 ή 72 δόσεων υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021.
  • το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ
  • με την ένταξη των οφειλών στην εν λόγω νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων
  • θα ισχύσουν τα ευεργετήματα που είχε η ρύθμιση των 120 δόσεων όπως η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών

Επιπλέον:

· για τους οφειλέτες που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, έχουν τη δυνατότητα να τις υπαγάγουν και αυτές στην νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

· για όσους την 1η Νοεμβρίου του 2021 είχαν ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων την οποία μεταγενέστερα απώλεσαν και ταυτόχρονα τους βεβαιώθηκαν και νέες οφειλές (μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021) τότε οι νέες αυτές οφειλές, δύνανται να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και ταυτόχρονα, εντός μηνός από την υπαγωγή των νέων οφειλών στην ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, τις οφειλές της απολεσθείσας πάγιας ο οφειλέτης υποχρεούται να τις εντάξει εκ νέου στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

1ο παράδειγμα

Απέκτησα ληξιπρόθεσμες οφειλές στο διάστημα από το Νοέμβριο του 2021 μέχρι το Φεβρουάριο του 2023.

Τις εντάσσω στη ρύθμιση των 72 δόσεων γιατί την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχα ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές.

2ο παράδειγμα

Δημιούργησα ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Νοέμβριο του 2021 και μετά, τις οποίες ενέταξα στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Αυτές τις οφειλές μπορώ πλέον να τις εντάξω στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

3ο παράδειγμα

Την 1η Νοεμβρίου του 2021 έχω οφειλές ρυθμισμένες με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, την οποία απώλεσα τον Μάρτιο του 2022.

Βεβαιώθηκαν νέα χρέη τον Απρίλιο του 2022, τα οποία μπορώ πλέον να εντάξω στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Ταυτόχρονα υποχρεούμαι να εντάξω τις οφειλές της απολεσθείσας πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων σε νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, εντός μηνός από την ένταξή μου στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Διαβάστε ακόμη

Επιστρέφει στα $22.000 το Bitcoin – Μειώνονται οι ανησυχίες περί ρύθμισης των cryptos

ΤΑΙΠΕΔ: Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης για το «μικρό Eλληνικό» στις Γούρνες Ηρακλείου

Πλοίο της Μελίνας Τραυλού μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία