ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ο μεγαλύτερος όγκος των οφειλών προέρχεται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα Νοσοκομεία, τα οποία είναι και η μόνη υποκατηγορία στην οποία διαπιστώνεται άνοδος σε σχέση με τον Μάιο