Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ενεργοποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των οφειλών που δημιουργήθηκαν λόγω πανδημίας μεταξύ Μαρτίου 2020 - Ιούνιου 2021 - Αιτήσεις έως 31-12-2021 - Τα ποσά των μηνιαίων δόσεων - Πότε ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση