Την πρόταση να αλλάξει η δομή του Φορέα Ακινήτων, κυρίως ως προς το σκέλος της χρηματοδότησής του, «αντιγράφοντας» το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης» που θα ξεκινήσει άμεσα να υλοποιεί η Κύπρος, βάζουν στο τραπέζι των συζητήσεων με την κυβέρνηση οι επενδυτές.

Μολονότι επισήμως οι πέντε ενδιαφερόμενοι (Bain, Cristofferson, Fortress, KAICAN και LCM Capital) δεν έχουν εγείρει ενστάσεις ως προς το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη δημιουργία του Φορέα, στο παρασκήνιο φαίνεται πως πυκνώνουν οι φωνές γύρω από αυτό το ζήτημα, βάζοντας στο «κάδρο» και τις τελευταίες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ήδη χθες, Τρίτη, ο εκτελεστικός πρόεδρος της doValue Greece και επικεφαλής περιφέρειας Ελλάδας & Κύπρου, κ. Θεόδωρος Καλαντώνης, απέδωσε την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος στην αδυναμία εξεύρεσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα κεφάλαια που θα απαιτηθεί να επενδυθούν σταδιακά από τους επενδυτές φτάνουν έως και τα δύο δισ. ευρώ, με την ίδια συμμετοχή να εισφέρεται ως μετοχικό ή δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, ανερχόμενη στο 20% τουλάχιστον σε κάθε χρονική στιγμή επί των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε εννέα εκατ. ευρώ.

«Αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι τώρα, ενώ λόγω και της κατάστασης που επικρατεί στις αγορές είναι ακόμα πιο δύσκολο να υποθέσει κάποιος ότι θα βρεθούν ιδιωτικά κεφάλαια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καλαντώνης, στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν και άλλες λύσεις. «Να δούμε τι κάνουν άλλες χώρες. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, πριν λίγο καιρό η κυβέρνηση ψήφισε ένα αντίστοιχο σχέδιο. Θα ήταν σκόπιμο να πάρουμε κάποιες εμπειρίες για το θέμα αυτό», πρόσθεσε. Αξίζει να αναφερθεί πως το κυπριακό σχέδιο προβλέπει τη σύσταση από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) μίας νέας εταιρείας, στην οποία θα μεταβιβαστούν τα ακίνητα των επιλέξιμων δανειοληπτών. H ΚΕΔΙΠΕΣ ελέγχεται σε ποσοστό 98% από την Κυπριακή Δημοκρατία και συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, με σκοπό τη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου δανείων της πρώην Κυπριακής Συνεργατικής Τράπεζας. Το κράτος, λοιπόν, αναλαμβάνει την καταβολή στον Φορέα του καθορισμένου ενοικίου ως κρατική χορηγία, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κυπριακού Δημοσίου. Παράλληλα, εγγράφει κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό το κόστος που αντιστοιχεί στην επίμαχη χορηγία. Σύμφωνα με κυπριακά μέσα, ο… λογαριασμός εκτιμάται γύρω στα 400 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας περί τα 3.000 με 4.000 νοικοκυριά, με το χαρτοφυλάκιο να «αγγίζει» τα τρία δισ. ευρώ.

Τουναντίον, το ελληνικό σχέδιο υπολογιζόταν πως θα καλύψει περί τα 136.000 ακίνητα, αξίας άνω των 11 δισ. ευρώ. Όπως, ωστόσο, παραδέχονται αρμόδιες πηγές στο newmoney, δεδομένων των χαμηλών «πτήσεων» του ενδιάμεσου προγράμματος η περίμετρος των ωφελουμένων αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερη. «Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το κόστος για τους επενδυτές θα είναι εξίσου μικρότερο», σημειώνουν χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως το μόνο θέμα, το οποίο έχει αποκλειστεί στις συζητήσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν – σε επίπεδο ανταγωνιστικού διαλόγου – μετά το Πάσχα, είναι αυτό της παροχής εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου. Κι αυτό γιατί, θα απαιτούσε την εγγραφή τους στο δημόσιο χρέος.

Κρας τεστ στα δύο σχήματα

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ελλάδα: Στον Φορέα μπορούν να απευθυνθούν οι οφειλέτες, οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μία μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση και πληρούν τα εξής κριτήρια:

α) Το συνολικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως του ποσού των 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
β) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Κύπρος: Πρέπει να πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Το δάνειο να ήταν μη εξυπηρετούμενο στις 31/12/2021 και να παρέμεινε μη εξυπηρετούμενο στις 31/12/2022.

2. Να έφερε ως εξασφάλιση κύρια κατοικία, η αξία της οποίας να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ βάσει εκτίμησης που θα διενεργηθεί ή τις 350.000 ευρώ σε περίπτωση δανειολήπτη της «Εστίας».

3. Οι δανειολήπτες να έχουν λάβει συγκεκριμένα επιδόματα ή να είναι επιλέξιμοι μη βιώσιμοι δανειολήπτες για ένταξη στο σχέδιο «Εστία».

4. Να έχουν μόνιμη κατοικία την επιλέξιμη κύρια κατοικία.

Τίμημα μεταβίβασης του ακινήτου

Ελλάδα: Το τίμημα που θα καταβάλει ο Φορέας, προκειμένου να αποκτήσει την κυριότητα της πρώτης κατοικίας, θα ισούται με την εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από πιστοποιημένο εκτιμητή. Ακολουθεί η ματαίωση του πλειστηριασμού, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Κύπρος: Η μεταβίβαση του ακινήτου γίνεται με τίμημα που αντιστοιχεί στο 65% της αγοραίας αξίας του ακινήτου, όπως αυτή θα προσδιοριστεί από τους εκτιμητές. Μετά τη μεταβίβαση ακυρώνονται όλες οι υποθήκες και προσημειώσεις επί του ακινήτου.

Διάρκεια μίσθωσης και δικαίωμα επαναγοράς

Ελλάδα: Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη, ενώ το μίσθωμα προκύπτει με βάση απόδοση που αντιστοιχεί προς το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), κατά τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αναθεώρηση του μισθώματος γίνεται ετησίως στην επέτειο της κατάρτισης της μίσθωσης. Ο ευάλωτος δανειολήπτης θα μπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει το ενοίκιο στον Φορέα (επίδομα στέγασης από 70 έως και 210 ευρώ). Η συμφωνία μπορεί να λήξει εάν ο δανειολήπτης χάσει τρεις δόσεις, ενώ στον αντίποδα, εάν τις έχει εξοφλήσει τότε μπορεί να επαναγοράσει την κατοικία ως εξής:

Στη λήξη των 12 ετών, πληρώνοντας την αγοραία τιμή του ακινήτου μείον οποιαδήποτε έκπτωση του είχε προσφερθεί από τον Φορέα.
Νωρίτερα από την 12ετία, πληρώνοντας την αγοραία αξία του ακινήτου συν την καθαρή παρούσα αξία όλων των μελλοντικών ενοικίων.

Κύπρος: Ο οφειλέτης νοικιάζει το ακίνητο από την ΚΕΔΙΠΕΣ για 14 χρόνια ή εφόρου ζωής εφόσον είναι άνω των 65 ετών. Απαγορεύεται η υπενοικίαση του ακινήτου. Ο Φορέας μπορεί να πωλήσει το ακίνητο, αλλά διατηρούνται όλα τα δικαιώματα του ενοικιαστή για όλη την περίοδο ενοικίασης. Σε περίπτωση θανάτου του ενοικιαστή μπορεί να διατηρηθεί η ενοικίαση για οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειάς του για όλη τη διάρκειά της, εφόσον διαμένει στο ακίνητο. Το δικαίωμα επαναγοράς δίδεται μετά την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία απόκτησης με την εφαρμογή μιας συμφωνημένης φόρμουλας, η οποία καθορίζει την τιμή επαναγοράς και στην οποία συνυπολογίζεται η κρατική χορηγία ως αντίτιμο.

Διαβάστε ακόμη:

Οι εκλογές, οι γιορτές και ο Δένδιας, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες και η αποχώρηση του Νταβιντιάν από τον ΟΛΘ

Τραγικές καταστάσεις στο Κτηματολόγιο: Ουρές από τα μεσάνυχτα για την έκδοση ενός πιστοποιητικού

Tι σημαίνει το προεκλογικό «άνοιγμα» της Ελλάδας στις αγορές