ακίνητα

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι δανειολήπτες, που επιθυμούν να αναστείλουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, τόσο από τράπεζες, όσο και από servicers

Για το επόμενο τετράμηνο έχουν προγραμματιστεί να διενεργηθούν περισσότεροι από 8.000 πλειστηριασμοί που αφορούν από σπίτια και καταστήματα μέχρι θέσεις πάρκινγκ και χωράφια

Αναγκαία η θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων για οικειοθελείς μειώσεις μισθωμάτων - Η κτηματαγορά, ήδη έχει έρθει αντιμέτωπη με την ραγδαία αύξηση μη καταβολής των μισθωμάτων ιδιαίτερα στα επαγγελματικά ακίνητα