ακίνητα

Αλλαγές στα ακίνητα: Τα σημεία «SOS» στις δηλώσεις για μεταβιβάσεις και γονικές παροχές - Τέλος στο στήσιμο σε ουρές για κληρονομιές, γονικές παροχές και αγοροπωλησίες ακίνητων - Οι εναλλακτικοί τρόποι αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών - Η λίστα ανά περίπτωση