ακίνητα

Σημαντικές αβεβαιότητες που επηρεάζουν τα ακίνητα άμεσα, είναι το αυξημένο κατασκευαστικό και ενεργειακό κόστος, αλλά και έμμεσα, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας και των πληθωριστικών πιέσεων στον τουρισμό και την επενδυτική δραστηριότητα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Γιώργο Ρούσκα, τα απαιτούμενα έγγραφα κάθε χρόνο πολλαπλασιάζονται και προστίθενται καινούργια γιατί καταργείται η αρμοδιότητα από το Δημόσιο