Εγγυήσεις, ύψους δύο δισ. ευρώ, με… option περαιτέρω αύξησης, την οποία θα μπορεί να καθορίζει σε δεύτερο χρόνο ο υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα χορηγήσει το Δημόσιο στις τράπεζες για τις τιτλοποιήσεις που θα εντάξουν στον «Ηρακλή 3».

Όπως προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τους servicers που κατατέθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Βουλή, το ανώτατο συνολικό ποσό της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε δύο δισ. ευρώ.

Με απόφαση, ωστόσο, του αρμόδιου υπουργού που εκδίδεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ως άνω ποσό δύναται να αυξάνεται.

«Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος θα επιτρέψει στις τράπεζες να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους και να εστιάσουν στον πραγματικό τους ρόλο που είναι η στήριξη της πραγματικής οικονομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιτηδευματιών και των νοικοκυριών», τονίζεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση και προστίθεται: «Με την επανεισαγωγή του προγράμματος θα ολοκληρωθεί η διαδικασία παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις που είχαν υποβληθεί κατά τη δεύτερη φάση (Ηρακλής ΙΙ), ενώ θα εξεταστούν τυχόν νέα αιτήματα και από μη συστημικές τράπεζες».

Υπενθυμίζεται ότι στα δύο προηγούμενα προγράμματα (Ηρακλής Ι και ΙΙ) το ύψος των κρατικών εγγυήσεων «άγγιξε» τα 18,7 δισ. ευρώ για συνολικές τιτλοποιήσεις, ύψους 48 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, οι εκκρεμείς τιτλοποιήσεις (Frontier II, Sunrise III και Solar) αναμένεται να απορροφήσουν σχεδόν το μισό του ποσού των εγγυήσεων του «Ηρακλή 3», ενώ την πρόθεσή τους να ενταχθούν έχουν δηλώσει, τόσο η Εθνική Τράπεζα με το Frontier III, ύψους περίπου 600 εκατ., ευρώ, όσο και οι Attica Bank – Παγκρήτια Τράπεζα, η συγχώνευση των οποίων συνδέεται άρρηκτα με το σχέδιο εξυγίανσης από τα «κόκκινα» δάνεια. Επιδίωξη της τελευταίας είναι να εντάξει στο νέο πρόγραμμα δάνεια, ύψους 300 εκατ. ευρώ, ενώ η Attica Bank επιθυμεί μέσω των τιτλοποιήσεων να ρίξει σημαντικά τον δείκτη NPE που σήμερα προσεγγίζει το 60%.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το αίτημα για την παροχή της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλεται αποκλειστικά εντός χρονικής περιόδου που εκκινεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λήγει στις 31.12.2024. Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς, επίσης, να τροποποιούνται για το μέλλον οι όροι παροχής αυτής.

Την ίδια στιγμή, τροποποιείται η ελάχιστη βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, για την έναρξη ισχύος της εγγύησης οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας πρέπει προηγουμένως να λάβουν κατηγορία αξιολόγησης ΒΒ+, Ba1, ΒΒ+, BB (high) ή υψηλότερη από έναν οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης, αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ενώ τυχόν δεύτερη αξιολόγηση δεν δύναται να υπολείπεται αυτών των κατηγοριών.

Όσον αφορά στον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης (προμήθειας) που εισπράττει το ελληνικό Δημόσιο και αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που αναλαμβάνει ως εγγυητής, το προεξοφλητικό επιτόκιο από 4% διαμορφώνεται σε 6,5%, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, ενώ, παράλληλα, επικαιροποιείται και ο αναλογικός συντελεστής επιτοκιακών περιθωρίων, σε 41% καθ’ όλη τη διάρκεια επανεισαγωγής του προγράμματος. Σημειώνεται πως η προμήθεια υπολογίζεται με βάση την τιμή των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (credit default swap – CDS) της ελληνικής Δημοκρατίας.

Διαβάστε ακόμη

Υπερθέρμανση: Ξεπεράστηκε το όριο των 2 βαθμών μέσα σε μόνο μία ημέρα

Με έναν «υπόγειο ναό» η Ιαπωνία προστατεύεται από τις πλημμύρες

Η νέα στρατηγική Μητσοτάκη: Αντίπαλος ο Ανδρουλάκης, περιοδείες εκτός Μαξίμου και επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

Χατζηδάκης: Σύγχρονες και δίκαιες λύσεις για τράπεζες, δάνεια και ευάλωτους στο νομοσχέδιο για τους servicers