τιτλοποιήσεις

Ο οίκος εκτιμά πάντως ότι οι αρνητικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι εμφανείς - «Κλειδί»« για τους στόχους των τραπεζών ο ρυθμός της οικονομικής ανάκαμψης και η ζήτηση των επενδυτών

Επιβεβαιώνεται ο στόχος της κυβέρνησης ο «Ηρακλής ΙΙ» να ξεκινήσει να «τρέχει» από τις 11 Απριλίου, προσφέροντας εγγύηση στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής αξίας πέριξ των €12 δισ.

Με ταχείς ρυθμούς κινούνται οι τράπεζες για να ολοκληρώσουν τις τιτλοποιήσεις, οι οποίες θα κλείσουν τον πρώτο κύκλο του «Ηρακλή», εξετάζοντας, ταυτόχρονα, το ύψος των χαρτοφυλακίων που θα μπορούσαν να εντάξουν στο δεύτερο σκέλος του

Απόρρητο Απόρρητο