Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο εξοπλισμός που παρέχει η ΕΕ περιλαμβάνει 300.000 ειδικές προστατευτικές στολές, 5.600 λίτρα απολυμαντικών και 850 τεμάχια εξοπλισμού για εργασίες απολύμανσης

Το νέο Πρόγραμμα περιλαμβάνει καινοτομίες που αποσκοπούν σε απλουστεύσεις, επιτάχυνση της υλοποίησης και έγκαιρο προγραμματισμό - Ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος

Ο ACEA καλεί τους Ευρωβουλευτές να υιοθετήσουν τα διαφορετικά στοιχεία για τους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 αλλά και τον Κανονισμό Υποδομής Εναλλακτικών Καυσίμων

Η πρώτη διατλαντική συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της υγείας - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν για πληροφορίες σχετικά με την επιδημία και την αλυσίδα εφοδιασμού, την έρευνα και την καινοτομία και την παραγωγή ιατρικών αντίμετρων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων και των θεραπειών