Η Morningstar DBRS δημοσίευσε μια έκθεση που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ή οι τάσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επηρεάστηκαν, είτε από έναν περιβαλλοντικό (Ε), είτε από έναν κοινωνικό παράγοντα (S), είτε από έναν παράγοντα διακυβέρνησης (G) το 2023 και τις προοπτικές για το 2024 σε σχέση με τους κινδύνους ESG.

Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης περιλαμβάνουν:

— Οι παράγοντες ESG για τις ευρωπαϊκές τράπεζες τείνουν να είναι κυρίως οι παράγοντες διακυβέρνησης. Ζητήματα διακυβέρνησης, όπως η παραβατική συμπεριφορά και οι νομικοί κίνδυνοι, αποτελούν βασικούς λειτουργικούς κινδύνους και παραμένουν στην κορυφή της ατζέντας των ευρωπαϊκών αρχών το 2024.

Το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων βρίσκονται επίσης στην κορυφή της ατζέντας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διεξάγει ένα θεματικό τεστ αντοχής για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές τράπεζες ανταποκρίνονται και ανακάμπτουν από μια κυβερνοεπίθεση, με τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται το καλοκαίρι του 2024.

— Η εστίαση στην κλιματική αλλαγή θα συνεχιστεί. Πιθανότατα θα δούμε περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα το 2024, όπως απαιτείται από τις ευρωπαϊκές τραπεζικές αρχές.

“Η διακυβέρνηση και οι κοινωνικοί παράγοντες επηρέασαν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας το 2023, ωστόσο οι αξιολογήσεις των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή παραμένουν στο επίκεντρο. Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών κινδύνων στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας θα μπορούσε να γίνει πιο σημαντικός με την πάροδο του χρόνου, εάν οι τράπεζες δεν μετριάσουν επαρκώς τους κινδύνους”, σημειώνει η Vitaline Yeterian, Senior Vice President, Global FIG της Morningstar DBRS”.

Ο οίκος εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ή οι τάσεις αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αξιολογούνται δημοσίως βάσει της μεθοδολογίας της έχουν επηρεαστεί είτε από μια περιβαλλοντικό, έναν κοινωνικό ή έναν παράγοντα διακυβέρνησης ή από έναν συνδυασμό παραγόντων ESG το 2023.

Ο αριθμός των ευρωπαϊκών τραπεζών που εντοπίστηκαν να αντιμετωπίζουν ζητήματα ESG που ήταν σημαντικά για την πιστοληπτική αξιολογήσεις μειώθηκε το 2023 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2022, χωρίς να υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες ESG που να επηρεάζουν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σε αντίθεση με τρεις τράπεζες που επηρεάστηκαν από σημαντικούς παράγοντες διακυβέρνησης το προηγούμενο έτος, γεγονός που τυπικά θα υποδήλωνε ότι οι τράπεζες αποκαθιστούν με επιτυχία τα ζητήματα διακυβέρνησης.

«Παρά το γενικά ευνοϊκό περιβάλλον, το 2023 σημαδεύτηκε ωστόσο από την πτώση των ενός ιδρύματος, της Credit Suisse Group AG (CSG), η οποία προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από επανειλημμένες εταιρικές αποτυχίες της εταιρικής διακυβέρνησης. Το 2024, αναμένουμε ότι οι παράγοντες κινδύνου διακυβέρνησης, όπως η παραβατική συμπεριφορά, οι νομικοί κίνδυνοι, καθώς και οι πρακτικές διαχείρισης, θα παραμείνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Οι παράγοντες κοινωνικού κινδύνου, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια των δεδομένων, βρίσκονται επίσης όλο και πιο ψηλά στον χάρτη κινδύνων των ευρωπαϊκών τραπεζικών αρχών αντανακλώντας τη δυνατότητά τους να οδηγήσουν σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις. Τέλος, εμείς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε εξελίξεις που σχετίζονται με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου, ιδίως την κλιματική αλλαγή, που σχετίζονται με τους κινδύνους, τόσο όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις όσο και τη διαχείριση, όπως απαιτείται από τις ευρωπαϊκές τραπεζικές αρχές», καταλήγει ο οίκος αξιολόγησης.

Διαβάστε ακόμη

Ευρώπη: Γιατί δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές στα τρόφιμα (πίνακες + γράφημα)

Viva Wallet: Δεν εμπλεκόμαστε σε καμία νομική διαδικασία με οποιονδήποτε από τους μετόχους μας

Fed: Πιο «σκληρά» τα νέα stress tests των αμερικανικών τραπεζών υπό τη σκιά της περσινής κρίσης (tweets)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ