Τράπεζες

Πώς είδαν Goldman Sachs και Axia το νέο business plan της Πειραιώς 

  • Νίκος Μελαχροινός


H Goldman Sachs δίνει τιμή στόχο στα 1,80 ευρώ και περιθώρια ανόδου 28% - Αντίστοιχα, η η Axia έχει στόχο τα 2,10 ευρώ με σύσταση «αγορά» - Χρήστος Μεγάλου: Ο φετινός τουρισμός θα είναι θετική έκπληξη για την Ελλάδα

Στις 6 Απριλίου, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς παρουσίασε το σχέδιο στρατηγικής της για την περίοδο 2022-2025 και παρείχε λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με τα βασικά λειτουργικά/ισολογιστικά μεγέθη, επισημαίνουν Goldman Sachs & Axia.

Μετά τη σημαντική πρόοδο στην απομόχλευση, η τράπεζα μετατοπίζεται σταδιακά από την απομείωση του κινδύνου στον ισολογισμό στη βελτίωση της ανάπτυξης και της κερδοφορίας. H Goldman Sachs συστήνει ακόμα ουδέτερη προσέγγιση στη μετοχή με τιμή στόχο στα 1,80 ευρώ και περιθώρια ανόδου 28%. Από την πλευρά της η Axia, δίνει στόχο τα 2,10 ευρώ και η σύσταση είναι «αγορά».

Η αμερικανική τράπεζα εξηγεί ότι η Πειραιώς αναμένει 12% αποδοτικότητα ROTE το 2025, σημαντικά αυξημένο έναντι 3% το 2021, λόγω (1) υψηλότερα έσοδα από τόκους NII που προβλέπεται από την αύξηση κατά +25% του χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων και τα υψηλότερα επιτόκια, (2) υψηλότερα έσοδα από προμήθειες με σημαντικότερο τη δυναμική ανάπτυξης που περιγράφεται στο πλαίσιο της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, (3) τον έλεγχο του κόστους τόσο στις δαπάνες προσωπικού όσο και σε λοιπές κατηγορίες και (4) χαμηλότερες οργανικές απομειώσεις λόγω της βελτίωσης του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων NPE. Η καθοδήγηση για την αποδοτικότητα ROTE είναι οριακά υψηλότερη από τις εκτιμήσεις της GS, καθώς η διοίκηση βλέπει υψηλότερες δυνατότητες βελτιστοποίησης του κόστους και των εσόδων από αμοιβές αύξησης των εσόδων από νέες πρωτοβουλίες. Η καθοδήγηση του δείκτη CET1 για 11%/12%/13% για την περίοδο 2023-2025 είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις της επενδυτικής τράπεζας. Η διοίκηση της Πειραιώς δήλωσε ότι μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο μερίσματος το 2024 από τα κέρδη του 2023 με τη διανομή μερίσματος να θα αυξηθεί σταδιακά στο 35% το 2025. Στις προβλέψεις της η GS συνεχίζει να ενσωματώνει το πρώτο μέρισμα από τα κέρδη του 2024 (που θα καταβληθεί το 2025) με μια δείκτη διανομής 20% (δηλαδή, ένα χρόνο αργότερα σε σχέση με τις προβλέψεις της ίδιας της τράπεζας). Οι προβλέψεις της GS για το μέρισμα έχουν βασιστεί σε κεφαλαιακά αποθέματα πέραν του δείκτη CET1 του 13%, το οποίο συγκρίνεται με τους μέσους στόχους CET1 13%-14% των τραπεζών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Από την πλευρά της η Axia, επισημαίνει ότι η διοικητική ομάδα της τράπεζας διαθέτει ένα αξιοσημείωτο ιστορικό, με φιλοδοξίες που παραδίδονται σε επίπεδο στόχων ή και πάνω από αυτούς. Σύμφωνα με το νέο στόχο για τα ενσώματα ίδια κεφάλαια του 2024, η Πειραιώς διαπραγματεύεται στο 0,29x για ένα RoTE της τάξης του 10%. Υπάρχει περιθώριο για θετικές προσαρμογές από το consensus κυρίως για τα τέλη (cons. 10% κάτω το 2023-24), τα λειτουργικά έξοδα opex (cons. 13% κάτω) και το κόστος κινδύνου. Η Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που εισάγει στόχο απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων πάνω από το επίπεδο του 10% (περίπου 12% το 2025 στην περίπτωσή τους).

Τα μερίσματα αποτελούν πλέον μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου πλέον τονίζει η Axia. Η πρόβλεψη διανομής είναι πιθανό να εξεταστεί. Για πρώτη φορά από το 2007, η Πειραιώς εξετάζει το ενδεχόμενο διανομής μερίσματος σε μετρητά. Όπως έχει διαμορφωθεί, το σχέδιο είναι να διανεμηθεί το 35% των κερδών του 2024 κερδών το 2025. Ενώ η διανομή κεφαλαίου εξαρτάται από τις εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών, σημειώνουμε ότι η Πειραιώς, θεωρητικά, θα ήταν σε άνετη θέση να αρχίσει να διανέμει μερίσματα από τα κέρδη του 2023 αντ’ αυτού (ένα χρόνο μετά την Eurobank και την ΕΤΕ και σύμφωνα με την Alpha Bank), καθώς θα παράγει κεφάλαια με ρυθμό περίπου 100 μ.β. ετησίως και ο δείκτη fully loaded CET1 στοχεύει σε περίπου 11%.

Διαβάστε ακόμα

Στον «αέρα» 20.000 μεταβιβάσεις ακινήτων… για μια σφραγίδα!

Lamda: Πώς προχωρούν τα έργα στο Ελληνικό (pic)

Ο Κατρίνης και το… προζύμι, το ομόλογο του Δημοσίου «υπέρ Παντελή», το χρυσάφι της Ιntrum και το μισό δισ. της Lamda από τα σπίτια