«Έχοντας μιλήσει με πλήθος επενδυτών στις πάνω από 50 συναντήσεις που κάναμε ανά τον κόσμο, σας διαβεβαιώ ότι το ενδιαφέρον που εξέφρασαν ήταν σαφές. Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της δέσμευσης της κυβέρνησης για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τις ελληνικές τράπεζες, είμαστε σε εξαιρετική θέση για να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή για την Alpha Bank, με ισχυρή ανταπόκριση από την αγορά». Αυτό τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, εκφράζοντας, παράλληλα, τη φιλοδοξία για επανέναρξη της πληρωμής μερισμάτων, ύψους 30 μονάδων βάσης ή περίπου 20% επί των κερδών του 2023. Γι’ αυτό τον σκοπό, άλλωστε, στα αποτελέσματα υπάρχει σχετική πρόβλεψη εν αναμονή της έγκρισης από τις εποπτικές αρχές..

Σύμφωνα με τον ίδιο, έως το 2025 η τράπεζα αναμένει μέση ετήσια αύξηση κερδών που θα υπερβαίνει το 20% από τα επίπεδα του 2022, οδηγώντας την κερδοφορία σε επίπεδα άνω του 12% και δημιουργώντας συνολικά καθαρά κέρδη περί τα δύο δισ. ευρώ, επίδοση που, σε συνδυασμό με την απορρόφηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, οδηγεί σε αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων κατά 2,3 δισ. ευρώ. «Μέρος αυτών, περίπου 900 εκατ. ευρώ, θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της οργανικής μας ανάπτυξης στη διάρκεια της περιόδου. Εντούτοις, το μεγαλύτερο μέρος – περίπου 1,4 δισ. ευρώ – θα μας επιτρέψει να υπερβούμε σημαντικά τα ελάχιστα όρια κεφαλαίου που η διοίκηση θεωρεί ως απαραίτητα για τη λειτουργία της τράπεζας. Οφείλω, συνεπώς, να σημειώσω ότι βάσει του σχεδίου μας, έχουμε κάθε πρόθεση, σε συνεννόηση της τις ρυθμιστικές αρχές, να αυξήσουμε περαιτέρω το ποσό του κεφαλαίου που θα επιστραφεί στους μετόχους μας, αναγνωρίζοντας εκείνους που πρωτίστως εμπιστεύθηκαν την προσπάθεια και το σκοπό μας» υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης, ζητώντας την έγκριση των μετόχων για ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο σε ορίζονται διετίας και πάντα υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 1,5% επί του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμές ανά μετοχή που μπορούν να φθάσουν ακόμα και τα τρία ευρώ. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα buyback αφορά σε έως και 35 εκατ. μετοχές, με το συνολικό ποσό που θα διατεθεί να «αγγίζει» τα 10 εκατ. ευρώ τους 12 πρώτους μήνες της ισχύος του.

Κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας της τράπεζας τα τελευταία χρόνια, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στη δραστική μείωση των «κόκκινων» δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό, στην υψηλότερη πιστωτική επέκταση στο σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που πέτυχε το 2022, στη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς και στη δημιουργία του πλέον αποδοτικού μοντέλου λιανικής τραπεζικής. Υπογράμμισε δε, πως πλέον «θέσαμε τα θεμέλια για ισχυρή κερδοφορία, επιτυγχάνοντας απόδοση στα απασχολούμενα εποπτικά κεφάλαια άνω του 15% στις εργασίες μας στην Ελλάδα», με το μερίδιο αγοράς της τράπεζας, στο τέλος το 2022 να έχει αγγίξει το 26% στις χορηγήσεις μεγάλων και μεσαίων Επιχειρήσεων και το 30% στα αμοιβαία κεφάλαια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ψάλτης στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 της Τράπεζας, το οποίο διασφαλίζει σαφείς, ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους,

«Το 2022 έκλεισε με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) 7,6%, ενώ με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Μάρτιο θέσαμε στόχο για κερδοφορία στο 9%, τον οποίο αναθεωρήσαμε στο 10% με την ανακοίνωση του νέου μας στρατηγικού πλάνου στις αρχές Ιουνίου. Από αυτό το βήμα σήμερα βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η πρόοδος που έχουμε σημειώσει, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, μας επιτρέπουν να αναπροσαρμόσουμε περαιτέρω το στόχο μας και να αναμένουμε κερδοφορία περί το 11% ήδη από φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «ήδη από το πρώτο μισό του 2023 ολοκληρώσαμε σημαντικές ενέργειες προς την επίτευξη του πλάνου μας, ισχυροποιώντας τους δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας». Σημείωσε δε, πως χάρη στις κινήσεις που έλαβε η διοίκηση στις κατάλληλες χρονικές στιγμές, όπως οι εκδόσεις ομολόγων πρόσθετων μέσων κατηγορίας 1 (AT1), καθώς και υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), τη συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού, τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού μέσω της πώλησης ακινήτων και προβληματικών δανείων, αλλά και ως αποτέλεσμα των κερδών, «έχουμε διασφαλίσει ότι θα υπερβούμε τους στόχους που έχουμε θέσει για την κεφαλαιακή επάρκεια ήδη από το β’ τρίμηνο του 2023, έχοντας δημιουργήσει συνολικά εποπτικά κεφάλαια, ύψους σχεδόν ενός δισ. ευρώ σε μόλις έξι μήνες». 

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την ομιλία του CEO της Alpha Bank

Ράπανος: «Η τάση επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης μπορεί να ανατραπεί για την Ελλάδα»

Στους βελτιωμένους δείκτες ρευστότητας και κεφαλαίων που παρουσιάζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στην ανθεκτικότητα που επέδειξε κατά την πρόσφατη τραπεζική κρίση αναφέρθηκε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ράπανος, τονίζοντας παράλληλα πως «οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον θωρακισμένες έναντι πιθανών αναταραχών, καθώς διαθέτουν ευρεία δανειακή και καταθετική βάση, χωρίς μεγάλη εξάρτηση από έναν μόνο κλάδο της οικονομίας, και έχουν ένα σύγχρονο και αξιόπιστο πλαίσιο διαχείρισης κίνδυνων και κανονιστικής συμμόρφωσης».

Αναφέρθηκε δε και στην αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων των ελληνικών τραπεζών, τα οποία, όπως είπε, «έχουν ισοσκελιστεί με εκείνα των ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς οι τελευταίες «έχουν αυξήσει τα επιτόκιά τους χορηγήσεων των νοικοκυριών από την αρχή του 2022, με ρυθμούς πολύ πιο έντονους από τις ελληνικές». Πρόσθεσε δε, πως μολονότι είναι εύλογη μία μείωση της πιστωτικής επέκτασης λόγω του αυξημένου κόστους δανεισμού, η τάση επιβράδυνσής της, μπορεί, όχι μόνο να αμβλυνθεί σημαντικά, αλλά ακόμη και να ανατραπεί για την Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των πόρων που αναμένεται να εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία, την αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων αλλά και της απόκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο κ. Ράπανος σημείωσε, επίσης, ότι «η επενδυτική βαθμίδα μπορεί να θεωρηθεί μεν, ορόσημο, αλλά δεν είναι πανάκεια για τον περιορισμό του κινδύνου χώρας», προσθέτοντας πως κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας αποτελεί η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους. «Είναι πλέον καιρός να αρχίσει το κράτος να εμπιστεύεται τον πολίτη και αυτό μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσει στο να εμπιστεύεται και ο πολίτης το κράτος», τόνισε.

Διαβάστε ακόμα

Lloyd’s List Top 100: Ο Πειραιάς έπεσε στην 38η θέση παγκοσμίως στα εμπορικά λιμάνια λόγω του πολέμου

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και… με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, ο Κωτσόβολος και οι μνηστήρες, η Praktiker στην Κέρκυρα, η παραπλάνηση από την Ellington Solutions

Πλειστηριασμοί: Για ποια «επώνυμα σφυριά» κληρώνει πριν το «off» του Αυγούστου (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ