Τράπεζες

Σήμερα το ραντεβού τραπεζών – θεσμών: Ποια θέματα θα μπουν στο τραπέζι

  • newsroom


Τι αναμένεται να ζητήσουν οι τράπεζες σχετικά με τον νόμο Κατσέλη και τον «Ηρακλή 2»

Σήμερα το μεσημέρι πρόκειται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των εκπροσώπων των θεσμών με τους εκπροσώπους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με αντικείμενο ένα πλέγμα ζητημάτων που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Ένα από τα θέματα που τεθούν επί τάπητος αφορά τη διαχείριση των «κόκκινων δάνειων» και ειδικότερα το σχέδιο «Ηρακλής ΙΙ». Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο «Ηρακλής Ι» τέθηκε σε ισχύ με τον νόμο 4649/2019 και από τον Νοέμβριο του 2019 που ξεκίνησε η εφαρμογή του, τα NPLs έχουν μειωθεί κατά 31 δισ. ευρώ, ενώ οι εγγυήσεις που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση ανήλθαν στα 12 δισ. ευρώ. Με το σχέδιο «Ηρακλής ΙΙ» επιχειρείται η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 30 δισεκατομμλυρια ευρώ με κρατικές εγγυήσεις ύψους 10 δισ. ευρώ.

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι τράπεζες ζητούν, μεταξύ άλλων, να επιμηκυνθεί η περίοδος χάριτος για την επίτευξη στόχων των servicers από 24 σε 36 μήνες, εξαιτίας των μορατορίων και του νέου πτωχευτικού κώδικα. Επιπλέον, οι αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων να μπορούν μέσω της διαδικασίας των τιτλοποιήσεων και να αποκτούν και την κυριότητα ακινήτων και να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ. Όσον αφορά τη μη επίτευξη των στόχων και την ευθύνη των servicers θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν έκτακτες συνθήκες, όπως η πανδημική κρίση. Ακόμη, στα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται και η δυνατότητα οι εταιρείες διαχείρισης να χρησιμοποιούν τα buffer τους και οι τράπεζες να παρουσιάζουν τις σχετικές εκθέσεις σε τριμηνιαία βάση και όχι σε μηνιαία όπως ισχύει τώρα.

Οι τράπεζες προτείνουν πέντε κατηγορίες για τα μορατόρια: Οι δυο πρώτες κατηγορίες αφορούν δάνεια που θα επανέλθουν σε καθεστώς εξυπηρέτησης ή με ίδια μέσα ή μέσω των προγραμμάτων ΓΕΦΥΡΑ Ι και ΙΙ. Η τρίτη κατηγορία αγορά πελάτες που χρειάζονται στήριξη. Η τέταρτη κατηγορία είναι ειδική κατηγορία πελατών που παραμένουν σε μορατόρια όλο το 2021. Η τελευταία κατηγορία αφορά τα δάνεια που θα γίνουν «κόκκινα».

Σύμφωνα με τις τράπεζες, ανάμεσα στα θέματα που παρουσιάζουν καθυστέρηση είναι και η αποπληρωμή των παλιών εγγυήσεων του Δημοσίου. Οι τράπεζες εστιάζουν κυρίως στο κομμάτι του νόμου περί ειδικής διαχείρισης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου περιλαμβάνει μία διάταξη σύμφωνα με την οποία τα έξοδα που αναλαμβάνει η εταιρεία διαχείρισης περιλαμβάνουν όλες τις αμοιβές, αποζημιώσεις κλπ. όλων των υπαλλήλων της επιχείρησης, ανεξάρτητα από το αν εργάζονταν ή όχι κατά την περίοδο της ειδικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι η νέα νομοθετική διάταξη επεκτείνει την προνομιακή ικανοποίηση όλων των εργαζομένων.
Μα βάση τα παραπάνω δημιουργούνται σοβαρά εμπόδια στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των «κόκκινων δανείων», αναμένεται να αναφέρουν οι τράπεζες στους θεσμούς, τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους διαχειριστές.

Επιπλέον, οι τράπεζες που εμπλέκονται στις εκκρεμείς υποθέσεις θα πρέπει είτε να επιστρέψουν χρήματα που τους έχουν καταβληθεί κατά τη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης όπως εφαρμόστηκε μέχρι πρόσφατα, είτε να διαγράψουν από τα πιθανά αναμενόμενα έσοδα τους σημαντικά ποσά. Για ορισμένες μάλιστα, περιπτώσεις οι τράπεζες εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία

Ο νόμος για την πρώτη κατοικία

Η εκκαθάριση των καθυστερημένων υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, όπως ισχύει σήμερα, θα συμβάλει στην υποχρεωτική αναδιάταξη όλων των δικαστικών ακροάσεων σε πιο σύντομες ημερομηνίες μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κατά την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2020 έως 2 Απριλίου 2020:
Ξεκίνησαν 27,9 χιλιάδες αιτήσεις από τις οποίες 5,7 χιλιάδες ήταν ακόμη στο αρχικό στάδιο της συμπλήρωσης, 4,9 χιλιάδες έχουν υποβληθεί και εκκρεμεί δικαστική επικύρωση, 17,3 χιλιάδες έχουν επικυρωθεί και έχουν ενημερωθεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ωστόσο, η πανδημία έφερε μεγάλες καθυστερήσεις στη λειτουργία των δικαστηρίων από τις 20 Μαρτίου, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τις υποβολές εντός του Μαΐου.

Εκτιμάται ότι το 1/5 των παλιών υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη θα αποσυρθεί από τη δικαστική διεκδίκηση.

Σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα «Γέφυρα Ι», έχουν υποβληθεί 151,6 χιλιάδες αιτήσεις εκ των οποίων 102,2 χιλιάδες αιτήσεις αφορούσαν επιλέξιμα δάνεια για επιδότηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, τα αναδιαρθρωμένα NPLs ανέρχονται σε 2.505 και το ποσό των δανείων είναι 152.896.528,36.

Πρόκειται για δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί και κατόπιν επιδοτήθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Για τον κώδικα αφερεγγυότητας

Ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία στις τράπεζες είναι η δημιουργία του φορέα εκμετάλλευσης για την ανάκτηση της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία (διαγωνισμός) μέχρι το τέλος του 2021. Τον Ιούνιο ξεκινά η πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου περί αφερεγγυότητας για ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις.

Οι δανειολήπτες που προστατεύονται λόγω Covid προστατεύονται από οποιαδήποτε ενέργεια εκτέλεσης έως το τέλος Μαΐου 2021.

Η ανησυχία είναι ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εγκατάσταση του φορέα εκμετάλλευσης για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα προκαλέσει αναστολή των μέτρων εκτέλεσης

Η κατάσταση των τραπεζών σήμερα

Μία από τις συνέπειες της πανδημία και των lockdown ήταν η σημαντική αύξηση των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων γεγονός που βελτιώνει τα περιθώρια πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών.

Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και το πρόγραμμα TLTROs της ΕΚΤ, με το οποίο οι τράπεζες μπορούν να ωφεληθούν από επιτόκιο που φτάνει έως και το -1% έως τον Ιούνιο του 2022. Ωστόσο, τo κόστος δανεισμού στην Ελλάδα είναι υψηλότερο, διότι συνδέεται με τον πιστωτικό κίνδυνο και την ύφεση.

Οι τράπεζες βλέπουν με «θετικό μάτι» τα κρατικά προγράμματα στήριξης, καθώς διότι μετριάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και βοηθούν τις μικρές επιχειρήσεις. Με αυτά τα δεδομένα, ζητούν αύξηση του μέγιστου ορίου εγγυήσεων.

Διαβάστε ακόμα:

Charles Geschke: Πέθανε ο «πατέρας» του PDF και συνιδρυτής της Adobe

TÜV AUSTRIA Hellas: Συμμετέχει σε online εκδήλωση για τον Τουρισμό

«Τέλος» οι δωρεάν ειδήσεις στο Reuters.com

Απόρρητο Απόρρητο