Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) από την Εθνική Τράπεζα, η οποία κατάφερε να αντλήσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ. 

Το τοκομερίδιο διαμορφώθηκε στο 7,25%, ενώ η απόδοση έκλεισε στο 7,5%, παρότι οι αρχικές εκτιμήσεις την τοποθετούσαν στα επίπεδα του 7,75%.  

Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.  

Η έκδοση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Εθνικής, αποτελεί μέρος της ενίσχυσης των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.  

Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους άνω του 1,1 δισ. ευρώ, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 100 θεσμικών επενδυτών. Δεν είναι τυχαίο ότι το 60% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.  

«Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας» ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας. 

Οι BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS ενήργησαν από κοινού ως διοργανωτές του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ. 

Σήμερα, μετά την Εθνική Τράπεζα, έγινε γνωστό ότι και η Πειραιώς θα βγει στις αγορές, προχωρώντας στην έκδοση αντίστοιχου ομολόγου, με στόχο την άντληση τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ.