Έντονη εξωστρέφεια επιδεικνύει το τελευταίο διάστημα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), στοχεύοντας αφενός, στην αγαστή συνεργασία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αναπτυξιακές τράπεζες και αφετέρου, στην ανάδειξή της στον πρώτο ελληνικό «στρατηγικό εταίρο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αποκαλύπτει σε συνέντευξή του στο newmoney ο πρόεδρος της ΕΑΤ, κ. Γιώργος Ζαββός, η τράπεζα εργάζεται εντατικά, ώστε να μπορέσει να αποκτήσει σύντομα την πιστοποίηση Pillar Assessment, η οποία θα της δώσει τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στην άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αναλαμβάνοντας, παράλληλα, τη διοχέτευση και παρακολούθηση των κοινοτικών χρημάτων και των επενδυτικών σχημάτων που προορίζονται για μη κράτη μέλη. «Υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος του 2027 τα διαθέσιμα κονδύλια ανέρχονται σε περίπου 100 δισ. ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η ΕΑΤ παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια υπερδιπλασιασμού του κύκλου των δανειοδοτούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) -από περίπου 40.000 σήμερα σε 100. 000- με τη χρήση νέων εργαλείων, όπως είναι το Know Your Customer (KYC), ενώ συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, μέσα από την εστίαση σε συγκεκριμένους τομείς.

Οι τράπεζες είναι πλέον σε θέση να συμβάλλουν στην κοινωνική πολιτική, όπως καταδεικνύουν και οι δύο πρωτοβουλίες, αναφορικά με την ελάφρυνση της επιβάρυνσης των επιτοκίων στους δανειολήπτες, ευάλωτους και με στεγαστικά δάνεια. Αλλά και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), όπως φαίνεται από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, έχει ένα διττό ρόλο που αφορά, τόσο στην αναπτυξιακή, όσο και στην κοινωνική πολιτική. Με ποια μέσα πιστεύετε ότι μπορεί η ΕΑΤ να συμβάλει αποτελεσματικότερα στην επίλυση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων;

Είναι αλήθεια ότι μετά την εντυπωσιακή μείωση των «κόκκινων» δανείων από τους ισολογισμούς τους μέσω του προγράμματος «Ηρακλής» οι τράπεζες θα πρέπει πλέον να συμβάλλουν ενεργά, με αυξημένη αίσθηση κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, στη χρηματοδότηση των πιο ευάλωτων πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Γι’ αυτό ήδη, από άλλη τότε θέση ως υφυπουργός Οικονομικών, την άνοιξη του 2020 μιλούσα «για ένα συμβόλαιο κοινωνικής τραπεζικής» όλου του τραπεζικού οικοσυστήματος που θα αποσκοπεί στη διάσωση των βιώσιμων και ευσυνείδητων δανειοληπτών, μικροεπιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Γιατί στόχος μας ήταν και είναι να σωθεί ένα κρίσιμο τμήμα του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της χώρας, το όποιο θα μπορέσει να αποτελέσει μια από τις ψηφίδες για την πορεία προς την ανάπτυξη. Σε αυτόν τον στόχο τώρα έχει προστεθεί και η χρηματοδότηση για την προσιτή στέγη, ιδίως για τους νέους. Γιατί η έλλειψή της αποτελεί ένα από τα οξύτερα κοινωνικά προβλήματα των περισσότερων κρατών – μελών της ΕΕ. Εξ ου και είναι πολύ σημαντικό αυτό που επιχειρεί η πολιτεία για τη στήριξη των νέων, μεταξύ άλλων και μέσω του προγράμματος «Σπίτι» – στο οποίο έχει ενεργό ρόλο η ΕΑΤ – και το οποίο αφορά κυρίως στην ενίσχυση των νέων με συγχρηματοδοτούμενα δάνεια (75% από το πρόγραμμα και 25% από τις τράπεζες) για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Γιατί οι νέοι πρέπει να παραμείνουν στον τόπο μας εφόσον είναι η πιο δυναμική, καινοτόμος και ελπιδοφόρος ομάδα του πληθυσμού. Γιατί πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης από την τωρινή κυβέρνηση οι νέοι υπέστησαν σημαντικό πλήγμα, όπως αποτυπώνεται στο brain drain εκατοντάδων χιλιάδων που έφυγαν από τη χώρα. Πρέπει τώρα να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, όχι μόνο να αναχαιτίσουμε αυτή την τάση, αλλά και να την αναστρέψουμε, ώστε οι νέοι να επιστρέψουν σύντομα στην Ελλάδα.

Πώς σκοπεύει η ΕΑΤ να διευκολύνει την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό των επιχειρήσεων που σήμερα παραμένουν αποκλεισμένες; Πρόκειται, άλλωστε, για έναν σημαντικό αριθμό.

Σκοπός μας είναι να διορθώσουμε τη σημαντική αυτή δυσλειτουργία της τραπεζικής αγοράς, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ στη χώρα μας. Στόχος μας είναι να υπερδιπλασιάσουμε τον κύκλο των δανειοδοτούμενων ΜμΕ που ανέρχονται σήμερα περίπου σε 40.000, ώστε να φτάσουν τις 100 000. Η ΕΑΤ είχε μια εξαιρετικά σημαντική συμβολή την περίοδο 2020 – 2022, καθώς με διαθέσιμους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους των 3,6 δισ. ευρώ, με τις κατάλληλες μοχλεύσεις με τις συστημικές τράπεζες, παρέσχε συνολικά δάνεια, ύψους περίπου 8,5 δισ. ευρώ. Για τη διεύρυνση του κύκλου των δανειοδοτουμένων ΜμΕ, η ΕΑΤ χρησιμοποιεί κριτήρια εναλλακτικής και πιστωτικής επενδυτικής αξιολόγησης, μαζί με τα κριτήρια της επιχειρηματικότητας. Υιοθετούμε νέα εργαλεία, όπως είναι το Know Your Customer (KYC), δίνουμε κίνητρα, λειτουργούμε σαν καταλύτες για την άντληση πόρων από το εμπορικό τραπεζικό σύστημα, με τη συγχρηματοδότηση και τις εγγυήσεις που παρέχουμε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι μικροχρηματοδοτήσεις για τις αγροτικές επιχειρήσεις, με διετή επιδότηση και άτοκα κεφάλαια του προγράμματος.

Σε ποιους συγκεκριμένους τομείς εστιάζετε την προσπάθεια της ΕΑΤ για την ανάπτυξη της οικονομίας;

Η αναπτυξιακή προσπάθεια της ΕΑΤ εστιάζεται πρώτα στη στήριξη του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων προς την ψηφιακή, την ενεργειακή και την πράσινη μετάβαση που είναι ζωτικές προϋποθέσεις για την αναζωογόνηση του παραγωγικού ιστού της χώρας μας. Για παράδειγμα, με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και το Ταμείο Εγγυοδοσίας δημιουργούμε μοχλεύσεις πόρων που κατευθύνονται σε στοχευμένες επενδύσεις. Κυρίως, όμως, θα παρατηρείτε ότι αυτήν την περίοδο συντελείται σε ευρωπαϊκό – αλλά και σε παγκόσμιο – επίπεδο μια κούρσα προσέλκυσης επενδύσεων για την πράσινη επαναβιομηχάνιση του παραγωγικού δυναμικού. Γιατί από αυτήν θα κριθούν οι ισχυρές οικονομίες και οι ευημερούσες κοινωνίες της επόμενης ημέρας. Σε αυτό εντάσσεται και η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να γίνει η χώρα μας ένας ενεργειακός κόμβος μείζονος περιφερειακής εμβέλειας. Επιπλέον, μπορούμε να αναφέρουμε τα προγράμματα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», με στόχευση την εξοικονόμηση ενέργειας στις οικίες, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του ενεργειακού κόστους. Κρίσιμης σημασίας για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και βέβαια, για το περιβάλλον. Να προσθέσω και τα πράσινα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, αλλά και τα δάνεια της ψηφιακής αναβάθμισης.

Δεύτερον, προωθούμε την καινοτομία, μια σημαντική αναπτυξιακή συνιστώσα, ώστε να μπορέσει η οικονομία μας να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανακατατάξεις που πυροδοτεί η τεχνολογία και η ανάγκη της μετάβασης προς την πράσινη οικονομία .Γι’ αυτό στηρίζουμε ανενδοίαστα τη νεοφυή επιχειρηματικότητα που συμβάλει στον δυναμισμό της οικονομίας μας. Επιλέγουμε τη χρηματοδότηση των σχεδίων με βάση τα κριτήρια της εταιρικής διακυβέρνησης και τα κριτήρια ESG. Για παράδειγμα, το Ταμείο Εγγύησης της Καινοτομίας στοχεύει στην ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων, παρέχοντας εγγύηση για δάνεια που καλύπτουν και το επενδυτικό σχέδιο και το κεφάλαιο. Έτσι, εάν μέσα σε δεδομένο χρονικό διάστημα οι δανειοδοτούμενοι επιτυγχάνουν τεκμηριωμένα συγκεκριμένους στόχους καινοτομίας τότε μπορούν να επωφεληθούν συνδυαστικά και από την παροχή της εγγύησης (κατά 80%), αλλά και της επιχορήγησης σε ποσοστό (20%). Και αυτό για δάνεια με διάρκεια από ένα έως 10 χρόνια, για τα οποία δίνεται και περίοδος χάριτος 36 μηνών.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον διεθνών και περιφερειακών ανακατατάξεων πώς μπορείτε να διασφαλίσετε την εξωστρέφεια της ΕΑΤ και τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας;

Καταρχάς για τις δανειοδοτήσεις μας αντλούμε εθνικούς, αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι το ΕΣΠΑ και από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τις αντίστοιχες αναπτυξιακές τράπεζες των ευρωπαίων εταίρων μας, όπως είναι η γαλλική Banquepubliqued’investissement και η γερμανική KfW. Αξίζει να συγκρατήσετε ότι πρόκειται για μείζονες αναπτυξιακές τράπεζες που αποτελούν τον κύριο χρηματοοικονομικό αγωγό στις χώρες τους, μέσω των οποίων μεταφέρονται οι ενωσιακοί πόροι στα αντίστοιχα κράτη – μέλη, αλλά και οι οποίες έχουν και την κυρία ευθύνη δημιουργίας των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στην προσπάθεια εξωστρέφειας της ΕΑΤ εντάσσεται και η στρατηγική επιλογή μας να αποκτήσουμε σύντομα την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Pillar Assessment. Βάσει αυτής, η ΕΑΤ θα γίνει ο πρώτος ελληνικός «στρατηγικός εταίρος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα έχει τη δυνατότητα, πρώτον της άμεσης πρόσβασης στην άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων και δεύτερον, της ανάθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της διοχέτευσης και παρακολούθησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και επενδυτικών σχημάτων που προορίζονται για μη κράτη μέλη. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος του 2027 τα διαθέσιμα κονδύλια ανέρχονται σε περίπου 100 δισ. ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, επομένως, ότι πρόκειται για απτό εγχείρημα εξωστρέφειας, π.χ. στα δυτικά Βαλκάνια και στη Μεσόγειο, σε μια περίοδο που συντελούνται σημαντικές ενεργειακές και άλλες ανακατατάξεις. Ας σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή, ελπίζω πολύ σύντομα, θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και τότε θα αρχίσει η μαζική ανοικοδόμησή της, με τεράστιους ευρωπαϊκούς πόρους. Έχοντας αυτήν την πιστοποίηση, η Ελλάδα μέσω της ΕΑΤ θα μπορεί να είναι δυναμικά παρούσα, διαχειριζομένη ένα ποσοστό των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Είναι πεποίθηση μου ότι σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον η επιβίωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της αύξησης της κερδοφορίας του, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, τόσο από τις επενδύσεις που θα κάνει στην ψηφιακή τεχνολογία, όσο και στη γεωγραφική επέκτασή του σε νέες αγορές εκτός Ελλάδος. Πρόκειται για ρεαλιστικό στόχο, ο οποίος συμβαδίζει με τις εθνικές μας στοχοθετήσεις και τον κεντρικό ρόλο που θέλει η χώρα μας να παίζει στην ΕΕ.

Διαβάστε ακόμη

Με παθητικό $1 δισ. οδηγήθηκε σε πτώχευση η Vice Media (πίνακες)

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πότε πληρώνονται οι ενστάσεις – Ποιοι θα επιστρέψουν ολόκληρο το δάνειο

Profile: Τα νέα συμβόλαια σε τέσσερις ηπείρους και το τριψήφιο ανεκτέλεστο (pics)

Εκλογές 2023

Πού ψηφίζω: Μάθετε πού ψηφίζετε βήμα-βήμα από την εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.

Εκλογές 2023: Όλες οι ειδήσεις για τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών & τα exit polls.

Οδηγός εκλογών 2023: Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

Αποτελέσματα εκλογών 2023: Δείτε LIVE μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ