άνεργοι

Το πρόγραμμα εστιάζει σε συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας και σε ανέργους άνω των 30 ετών - Μεγαλύτερες οι επιδοτήσεις των επιχειρήσεων για την πρόσληψη γυναικών - Μέχρι πότε η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις

Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ