αυθαίρετα

Ερχεται μέσα στο καλοκαίρι και προσφέρει λύσεις για την τακτοποίηση αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 - Μέσω της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου και της δημιουργίας περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι νέες ρυθμίσεις - Πιο αυστηρός έλεγχος και πρόστιμα

Σε πρώτη φάση θα μεταφερθούν αυθαίρετα από προηγούμενους νόμους ώστε να ολοκληρωθεί η τακτοποίησή της - Διερευνάται μια νέα προσέγγιση για τις σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις

Η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατά ένα έτος κρίνεται αναγκαία, καθώς λόγω κορωνοϊου υφίσταται μεγάλος αριθμός αιτημάτων μηχανικών που αντιμετωπίζουν δυσχέρεια

Απόρρητο Απόρρητο