Βασίλης Κορκίδης

«Για την ανείπωτη ενέργεια της "γείτονος" η ελληνική αγορά πρέπει να προχωρήσει σε μποϋκοτάζ των προϊόντων τους και η Κυβέρνηση να ζητήσει από την ΕΕ επιβολή εμπορικών κυρώσεων. #Σταματάμε τη πώληση πολιτισμού!#»

Η δυνατότητα των μικρο-πιστώσεων χωρίς εγγυήσεις έρχεται να νομοθετηθεί την κατάλληλη στιγμή για να συμπληρώσει τις ανάγκες των μικρών ατομικών επιχειρήσεων, αλλά και φυσικών προσώπων δήλωσε ο Βασίλης Κορκίδης

Η Ε.Ε. οφείλει να δημιουργήσει μηχανισμούς, οι οποίοι θα βοηθήσουν τις ΜμΕ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και, επιπρόσθετα, να κατευθύνει τα εναπομείναντα κονδύλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την παροχή κεφαλαίων κίνησης στη πραγματική οικονομία

Απόρρητο Απόρρητο