Γιώργος Στασσής

Οι 14 μήνες που άλλαξαν την πορεία προς τον γκρεμό και οδήγησαν στην διάσωση της επιχείρησης - Νέο λογότυπο και νέα εμπορική πολιτική με δωρεάν πάγιο για όλους τους καταναλωτές και διπλασιασμό της έκπτωσης συνέπειας

Μέσω τιτλοποιήσεων η ΔΕΗ κλειδώνει χαμηλό κόστος χρηματοδότησης ενώ το ποσό που αντλείται δεν εγγράφεται στον δανεισμό της και δεν προσαυξάνει το χρέος- Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εισπραξιμότητα της Επιχείρησης

Με τον ενεργειακό μετασχηματισμό που συντελείται σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας πάμε σε ένα κατακερματισμένο μοντέλο παραγωγής, όπου πολύ πιο μικρές μονάδες παραγωγής, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ

Απόρρητο Απόρρητο