Γιώργος Στασσής

Με τον ενεργειακό μετασχηματισμό που συντελείται σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας πάμε σε ένα κατακερματισμένο μοντέλο παραγωγής, όπου πολύ πιο μικρές μονάδες παραγωγής, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ