Γιώργος Στασσής

Την αναγκαιότητα να προχωρήσουν έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας υπογράμμισε η Επιχείρηση - Στα 800 εκατ. η στήριξη στα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Τι δήλωσε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης - Σκρέκας: Η εξυγίανση της ΔΕΗ καταλύτης για την υποστήριξη της οικονομίας και κοινωνίας

Σκοπός της σύσκεψης είναι η αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων για την επάρκεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας από τη Ρωσία

Κατά 21% μειώθηκε η συμμετοχή του λιγνίτη στην παραγωγή της εταιρείας - Τι δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γεώργιος Στάσσης για την ανθεκτικότητα των επιδόσεων της εταιρείας εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Η βιωσιμότητα και οι δράσεις με κοινωνική αξία στην κορυφή των προτεραιοτήτων της ΔΕΗ