ενοίκια

Το μεγαλύτερο ποσοστό διαθέσιμων προς μίσθωση ακινήτων, είναι κυρίως ακίνητα κατασκευής από το 1975 έως το 1990 - Αναλυτικά οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης και η διαθεσιμότητα ακινήτων ανά περιοχή στο Ν. Αττικής

Απόρρητο Απόρρητο