επίδομα στέγασης

Στη συγκεκριμένη χώρα, οι πολίτες αποφασίζουν να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους κατά μέσο όρο στην ηλικία των 30 ετών - Τέσσερα χρόνια αργότερα από ότι ο μέσος όρος των πολιτών στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ

Η παράταση που δίνεται αφορά στις περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος των επιδομάτων, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης των δικαιούχων κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο