ΕΣΠΑ

Βιομηχανία, ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και απολιγνιτοποίηση ψηλά στους στόχους - Αναβαθμισμένες οι Περιφέρειες - Μείωση γραφειοκρατίας - Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη μόχλευση κεφαλαίων

Τέλη Απριλίου τα πρώτα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο και ελάχιστες εξασφαλίσεις - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι - Πώς θα γίνει η μόχλευση των κεφαλαίων ύψους 2 δισ. του υπό σύσταση εγγυοδοτικού μηχανισμού και ο κρίσιμος ρόλος των τραπεζών