ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις εντάσσονται επιπλέον 24 επενδυτικά σχέδια στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 43 στην περιφέρεια Κρήτης και 68 στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

«Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν σε ποσοστό έως και 70% προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις που αφορούν σε εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, προμήθεια αμιγώς επαγγελματικών οχημάτων και πρόσληψη νέου προσωπικού», δήλωσε ο Στάθηκς Γιαννακίδης μέσω Facebook