Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ο Άντριου Μακντάουελ εξηγεί πως η ΕΤΕπ θα αυξήσει τις πιστώσεις για την Ελλάδα, τι λάθη έγιναν στη δανειοδότηση της CretaFarms αλλά και για τον περιορισμό που έρχεται στα δάνεια πανευρωπαϊκά λόγω κορωνοϊού

Το σχέδιο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2014, με στόχο να κινητοποιήσει επενδύσεις στην Ευρώπη και να συμβάλει στην ανάκαμψη – Αποτέλεσε ίσως την κυριότερη προεκλογική δέσμευση του Λουξεμβούργιου Προέδρου