Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

θα εκταμιευθούν προς τις εμπορικές τράπεζες, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την EBRD για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας - Τι περιλαμβάνεται στο Προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022

Η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει συνεπή κριτήρια για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας των επενδύσεων που στηρίζονται από τον ενωσιακό προϋπολογισμό, και να στοχεύσει καλύτερα τις προσπάθειες ούτως ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες βιώσιμων επενδύσεων

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Werner Hoyer και ο Αντιπρόεδρός της, αρμόδιος για την Ελλάδα, Christian Kettel Thomsen, ενημέρωσαν τον Έλληνα υπουργό, σχετικά με την ταχεία ανταπόκριση της ΕΤΕπ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

Το επενδυτικό σκέλος της ΕΕ προσέλαβε τις Goldman Sachs Group, Banco Santander και Societe Generale για να μελετήσουν πιθανό ψηφιακό ομόλογο σε ευρώ, το οποίο θα προσδιορίζεται και θα αποπληρώνεται μέσω της τεχνολογίας Blockchain 

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι δύο τομείς στους οποίους θα κατευθυνθούν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ, δηλαδή η ενεργειακή απόδοση και η υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων στους Δήμους, εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό πλάνο της κυβέρνησης

  • 1
  • 2