Ιωάννης Τσακίρης

Το ταμείο συστάθηκε ως χωριστή μονάδα με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη - Χορηγεί δάνεια σε κεφάλαια κίνησης, με ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις - Πώς γίνεται η αίτηση, η εκταμίευση - Οι εξαιρέσεις και τα λεπτά σημεία

Με τη σύσταση της Υπηρεσίας το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα έχει απευθείας πρόσβαση στη διαχείριση και υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ύψους 739 εκατομμυρίων ευρώ