Κίνα

Οι μετοχές διαπραγματεύονται με μικρές αλλαγές στις τιμές τους καθώς οι επενδυτές επιθυμούν καλύτερη ορατότητα σε σχέση με το περιεχόμενο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας