κοινωνικό μέρισμα

Εισήγηση για μεσοσταθμική μείωση του 8% με διαφορετικά χαρακτηριστικά για μεσαία και χαμηλά εισοδήματα όπως έγινε με την πρώτη μείωση κατά 22% - Από τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται 80% θα πηγαίνει για μείωση φόρων και 20% για αύξηση δαπανών