ΚΡΙ ΚΡΙ

Οι παίκτες που ελέγχουν την αγορά και οι διεκδικητές - Οι συμμαχίες και στρατηγικές συμφωνίες με γνωστές άλλες βιομηχανίες τροφίμων, οι επενδυτικές κινήσεις και τα σχέδια των Unilever, Froneri Hellas, Κρι Κρι και των υπόλοιπων εταιρειών του κλάδου

Ακόμη, η επένδυση πρόκειται να συνεισφέρει σημαντικά στην εθνική οικονομία, καθώς και στην τοπική κοινωνία των Σερρών αφού θα δημιουργηθεί ένα σημαντικός αριθμός νέων θέσεων εργασίας

  H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. δημοσίευσε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του εννιαμήνου 2020. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €14,03 εκ., έναντι €12,45 εκ. το εννιάμηνο 2019. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €102,75 εκ. έναντι €92,94 εκ. το 2019 (αυξημένος +10,6%). Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας για το εννιάμηνο διαμορφώθηκαν ως εξής: […]

  • 1
  • 2