μεταποίηση

Για πρώτη φορά από το αρχικό κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού εδώ και δύο χρόνια - Στην Ελλάδα, καταγράφηκαν τα χαμηλότερα επίπεδα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης από τον Ιούλιο του 2020

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης και τουρισμού μπορούν να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου και τα δάνεια του ΤΑΑ με επιτόκιο αναφοράς από 0,35%

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν παραγωγικές μονάδες της Περιφέρειας με μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων - Τα περισσότερα εξ αυτών σχετίζονται με επενδύσεις είτε στην κατεύθυνση της επέκτασης μεταποιητικών μονάδων, είτε στη δημιουργία νέων