νησιά

Αρση των περιορισμών στις μετακινήσεις από και προς όλα τα νησιά της χώρας- Αισιοδοξία αλλά και αγωνία από τους δημάρχους κυρίως των μικρών νησιών για την τουριστική κίνηση και την πορεία του κορωνοϊού

Απόρρητο Απόρρητο