ΟΛΠ

Ο θεσμός του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator - ΑΕΟ), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ στο πλαίσιο των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στη διευκόλυνση του υγιούς εμπορίου και στην ενίσχυση της ασφάλειας της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας

Η μείωση των εσόδων από την κρουαζιέρα αντισταθμίστηκε από την αύξηση στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και τη Ναυπηγοεπισκευή - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΛΠ YU Zenggang

Η τοποθέτηση του 50χρονου Ανμίνγκ ως επικεφαλής του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και η πρόωρη αποχώρηση του συναινετικού κάπτεν Φου δείχνουν τις προθέσεις της COSCO να πιέσει καταστάσεις και να επιλύσει τα προβλήματα με την ελληνική κυβέρνηση

Απόρρητο Απόρρητο