ΟΤΟΕ

Ο ισχυρός άνδρας του Ταμείου έγινε αποδέκτης των ενστάσεων της ΟΤΟΕ, αναφορικά με τις πολιτικές συρρίκνωσης των τραπεζών σε καταστήματα, δραστηριότητες και προσωπικό

Σε ισχύ τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου των Πειραιώς και ΕΤΕ (η καταληκτική ημερομηνία για το πρώτο ήταν η 18η Νοεμβρίου, με την τράπεζα να αποφασίζει την παράτασή του, ενώ το περιθώριο συμμετοχής στο δεύτερο εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου, με, επίσης, πιθανό το ενδεχόμενο παράτασης)

  • 1
  • 2