πλοία

Τι πρέπει να γνωρίζουμε προκειμένου να αξιώνουμε την αποζημίωσή μας, ειδικά στις περιπτώσεις που οι καθυστερήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων επηρεάζουν κάποιο δρομολόγιο ανταπόκρισης

Η ταξιδιωτική μηχανή αναζήτησης συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μιας ακτοπλοϊκής διαδρομής, βοηθώντας τους χρήστες να επιλέξουν την πλέον συμφέρουσα πρόταση, χωρίς επιπλέον χρεώσεις

Η απόφασή αυτή διασφαλίζει την πληρότητα στους ελέγχους και κατά συνέπεια τη μέγιστη δυνατή προστασία  της υγείας των επιβατών, που αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής