προϋπολογισμός

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 συζητείται σήμερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ - Στόχος να επιτευχθούν συγκλίσεις και να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ βορρά, νότου και ανατολικών χωρών

Είναι πρόταση του ΟΟΣΑ κι αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο για να καταστεί κατανοητός από τους πολίτες ο κρατικός προϋπολογισμός και έτσι αυτοί να δείξουν ενδιαφέρον πώς προκύπτουν, πού πάνε και τι τύχη έχουν τα λεφτά του κράτους και η δημόσια περιουσία

Σε κρίσιμη καμπή η διαπραγμάτευση για την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2021-2027 - Οι πλούσιες χώρες ζητούν αυξημένες αρμοδιότητες, αλλά όχι και αυξημένη χρηματοδότηση για την μελλοντική Ευρώπη