προϋπολογισμός

Είναι πρόταση του ΟΟΣΑ κι αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο για να καταστεί κατανοητός από τους πολίτες ο κρατικός προϋπολογισμός και έτσι αυτοί να δείξουν ενδιαφέρον πώς προκύπτουν, πού πάνε και τι τύχη έχουν τα λεφτά του κράτους και η δημόσια περιουσία

Σε κρίσιμη καμπή η διαπραγμάτευση για την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2021-2027 - Οι πλούσιες χώρες ζητούν αυξημένες αρμοδιότητες, αλλά όχι και αυξημένη χρηματοδότηση για την μελλοντική Ευρώπη