πρώτη κατοικία

Από αρχές Δεκεμβρίου, μέχρι και σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 330 αιτήσεις, με το… ξεκαθάρισμα, ωστόσο, να αφορά σε περισσότερες από 40.000 εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες θα εκδικάζονταν το μακρινό 2032!

O νέος Πτωχευτικός Νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση που ευάλωτος οφειλέτης κηρυχθεί σε πτώχευση ή σε βάρος της κύριας κατοικίας του επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση τότε μπορεί να υποβάλει αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης στον Φορέα μέσα σε διάστημα δύο μηνών

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι δανειολήπτες, που επιθυμούν να αναστείλουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, τόσο από τράπεζες, όσο και από servicers

Πώς θα δωρίζουν οι γονείς χρήματα στα παιδιά για να αγοράσουν σπίτι - Μέχρι ποιο ύψος το ποσό θα είναι αφορολόγητο - Απαλλάσσεται από το φόρο η δωρεά της κινητής περιουσίας Έλληνα που κατοικούσε στο εξωτερικό

Απόρρητο Απόρρητο