ρύθμιση

Αυτομάτως εκτός ρύθμισης των 100 δόσεων θα μένουν όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν οποιαδήποτε νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή έχουν προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών.