ΣΕΠΕ

Να θωρακίσει περαιτέρω την Ευρώπη έναντι περιστατικών ψηφιακής ασφάλειας μεγάλης κλίμακας, που επηρεάζουν τον Δημόσιο τομέα, επιχειρήσεις και πολίτες, επιχειρεί η Ε.Ε. Σε αυτόν τον στόχο συντείνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας νέας Κοινής Κυβερνομονάδας για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού σοβαρών κυβερνοπεριστατικών. Σε ένα χρόνο από σήμερα σε επιχειρησιακή λειτουργία […]

Ποια έργα έρχονται στο προκήνιο - Τι ανέφεραν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι Χριστοδούλου (Deloitte), Ξηροκώστας (SAP), Ζαρκαλής (Wind), Παπαρίδου (ΣΕΠΕ) στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών