ΣΕΠΕ

Κλιμάκια του ΣΕΠΕ διενεργούν σαρωτικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί εάν στον κλάδο των delivery και των courier, που λειτουργούν μέσω πλατφορμών, υπάρχουν ψευδεπίγραφες συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, ενώ στην πραγματικότητα υποκρύπτεται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Ο καταλυτικός ρόλος της πανδημίας ποπυ ώθησε τις εμπορικές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ψηφιακά κανάλια πωλήσεων - Τα στοιχεία για τις online πωλήσεις και τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων

Να θωρακίσει περαιτέρω την Ευρώπη έναντι περιστατικών ψηφιακής ασφάλειας μεγάλης κλίμακας, που επηρεάζουν τον Δημόσιο τομέα, επιχειρήσεις και πολίτες, επιχειρεί η Ε.Ε. Σε αυτόν τον στόχο συντείνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας νέας Κοινής Κυβερνομονάδας για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού σοβαρών κυβερνοπεριστατικών. Σε ένα χρόνο από σήμερα σε επιχειρησιακή λειτουργία […]