Το κράτος που βασίζει την ανάπτυξή του στις εξαγωγές αισθάνεται την αδυναμία που ήδη έπληξε τη ζώνη του ευρώ

">

Σουηδία