Στέλιος Πέτσας

Προβλέπεται ιδιωτική συμμετοχή κατά το ήμισυ της κρατικής ενίσχυσης, δηλ. ύψους 60 εκατ., η οποία θα προέλθει από τους μετόχους της - Δύσκολη και κρίσιμη αυτή η εβδομάδα

Απόρρητο Απόρρητο