αδήλωτα τετραγωνικά

Τι προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών - Δυνατότητα μέχρι τις 31/12/2021, να γίνει η υποβολή δηλώσεων των ορθών στοιχείων, για τον καθορισμό της επιφάνειας και της χρήσης ακινήτων δημοτών