τέλη κυκλοφορίας

Για να διαγραφεί οριστικά από το ηλεκτρονικό μητρώο οχημάτων του υπουργείου Μεταφορών το όχημα που έχει εξαχθεί θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής Τελών Κυκλοφορίας.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό - Πώς διαμορφώνονται τα τέλη ανά μήνα ανάκτησης πινακίδων κυκλοφορίας - Με την τροπολογία θεσπίζονται και αλλαγές στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης ακινήτων Ε9 με παράλληλη διαγραφή προστίμων