τέλη κυκλοφορίας

Τη σχετική δυνατότητα αυτή θα έχουν όχι μόνο όσοι κατέθεσαν ηλεκτρονικά τις πινακίδες τους το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου αλλά και όσοι κατέθεσαν τις πινακίδες τους στις εφορίες τα προηγούμενα χρόνια.

Αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για κάθε μήνα που θα κινούν τα οχήματά τους θα μπορούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων που έχουν προχωρήσει σε ηλεκτρονική άρση ακινησίας

Ομοίως και στις περιπτώσεις χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας λόγω εξαγωγής/επαναταξινόμησης του οχήματος στο εξωτερικό, εντός της παράτασης, πρέπει να καταβληθούν τα τέλη του έτους της εξαγωγής/επαναταξινόμησης, προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση