τράπεζες

Τι προβλέπει ο μηχανισμός προστασίας περιουσιακών στοιχείων (Asset Protection Scheme-ΑPS) που θα «σβήσει» από τους ισολογισμούς των τραπεζών περισσότερα από 20 δις. κόκκινα δάνεια- Αναμένεται η έγκριση από την Κομισιόν

Η Αυστρία δαπάνησε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ (περί τα 11 δισ. δολάρια) για τη διάσωση και την εκκαθάριση τραπεζών που αποτυγχάνουν να διαδραματίσουν το ρόλο για τον οποίο προορίζονται. Αυτή η δαπάνη έγινε μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, σύμφωνα με νέα μελέτη της Αυστριακής Κεντρικής Τράπεζας και του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Η Hypo Alpe-Adria-Bank […]

Καλύτερο δείκτη κεφαλαίων η Eurobank- Υψηλά ίδια κεφάλαια η Alpha Bank- Yψηλότερες προβλέψεις η Eurobank- Το συνολικό ενεργητικό έχει μειωθεί στα 249,5 δισ. ευρώ, αλλά αρχίζει να αυξάνεται