τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες επιβαρύνονται σήμερα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 75 δισ. ευρώ - Αυτό το εντυπωσιακό ποσό ισοδυναμεί με περίπου το 40% του συνολικού δανεισμού της χώρας